REPARATIE TWEE PERSLEIDINGEN HARNASCHPOLDER DEN HAAG (CALAMITEIT)

Borrelend water aanleiding voor reparatie
Borrelend water aanleiding voor reparatie
Voor Delfluent Services BV heeft Van Dijk Maasland onder de vlag van CMD Civiele Werken, samen met de combinanten, twee grote persleidingen gerepareerd.

Borrelend water in de Kerstanjewetering (op de grens van Rijkswijk en Delft ) gaf aanleiding voor nader onderzoek. Uiteindelijk bleken twee persleidingen, van Hoogheemraadschap van Delfland en DSM, met een diameter van 1400 en 800 mm, lek. Vanwege de expertisen van de (onderlinge) combinanten op het gebied van rioleringstechniek en vanwege het goede contact met de opdrachtgever en de directe inzetbaarheid, heeft CMD het project gegund gekregen.

Snel aan de slag met visie
Binnen twee dagen was het projectteam samengesteld. Onder leiding van een projectleider en hoofduitvoerder heeft CMD, in overleg met Delfluent Services, het Plan van Aanpak inclusief reparatiemethode, de planning en stakeholdercommunicatie ingericht om slagvaardig en doordacht de reparaties te kunnen realiseren. Onder hoge tijdsdruk, maar met een duidelijke focus op de kwaliteit van de uitvoering, zijn de werkzaamheden in oktober 2018 gestart.

“DE PERSLEIDINGEN MET EEN DOORSNEDE VAN 1400 MM ZIJN SUCCESVOL GEREPAREERD”

UITVOERDER VAN CMD CIVIELE WERKEN

FOCUS

  • Oorzaak onderzoeken
  • Reparatiemethode(s) engineeren
  • Stalen bouwkuip in de Kerstanjewetering aanbrengen
  • Bouwkuip ontgraven (7 meter diep)
  • Boezemkades stabiliseren
  • Tijdelijke pompinstallaties plaatsen
  • Deelreparaties met trekvaste klemmen uitvoeren
  • Relining
  • Infrastructuur en groen herstellen
STAKEHOLDERCOMMUNICATIE BEPERKT HINDERBELEVING

Belangrijk in het project was het voeren van heldere communicatie met stakeholders. Zo is er regelmatig contact geweest met Gemeente Delft, Gemeente Rijswijk, Hoogheemraadschap van Delfland, DSM en bewoners om de planning en uitvoering af te stemmen. Een strakke planning moest bijvoorbeeld worden gehandhaafd bij het afsluiten van de 1400 mm diameter leiding, omdat dit een afvoerleiding betreft van het woongebied van de gemeenten Delft, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk en (een deel van) Pijnacker-Nootdorp.

Het project is uiteindelijk binnen de gestelde tijd, naar tevredenheid van de opdrachtgever, opgeleverd.

Reparatie-persleiding-Defluent-Rijswijk-Van-Dijk Maasland -CMD