GROEN

Onze oorsprong ligt in de cultuurtechnische landbewerking. Deze ‘roots’ zijn een waardevolle basis voor ons huidig groenspecialisme, waarin we ons richten op het verbeteren van de buitenruimte met duurzame groentoepassingen.

ONTWERP & ADVIES

Al meer dan 65 jaar is Van Dijk actief in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groene (openbare) buitenruimten. Bij het ontwerpen hiervan zoeken wij naar een goed evenwicht tussen functionele wensen, esthetische vormgeving, milieu en ecologie. Op basis hiervan ontwerpen we met creativiteit en vakmanschap een hoogwaardige groene buitenruimte waarbij we constant een economisch verantwoord onderhoudsschema in gedachten houden.

Groenwerkzaamheden voeren wij regelmatig integraal uit tijdens onze multidisciplinaire projecten, zoals bouw- en woonrijpmaken en de herinrichting van (complexe)binnenstedelijke omgevingen. Ook in samenwerking met gerenommeerde tuin- en landschapsarchitecten ontwerpen en realiseren wij particuliere, bedrijfsmatige en gemeentelijke projecten.

AANLEG & ONDERHOUD

De uitvoering van groenwerkzaamheden gebeurt door onze eigen hoveniers. Deze vakmannen dragen zorg voor aanleg en onderhoud van het groen in parken, stadstuinen en woonwijken. Het materieel hebben wij in eigen beheer, waardoor we flexibel zijn. Al onze medewerkers zijn gecertificeerd volgens de Wet natuurbeheer niveau 1 en 2 (voorheen Flora en Fauna) en weten dit toe te passen in de praktijk.

STUREN OP BEELDKWALITEIT

Van Dijk voert meerjarige groenonderhoudscontracten uit voor onder meer overheden, bedrijven, woningbouwverenigingen en zorginstellingen. Wij maken hierbij gebruik van beeldkwaliteitsplannen, en evalueren periodiek of we de onderhoudsdoelen behaald hebben, of dat er aanpassingen nodig zijn. Gelijktijdig bespreken we ook de andere aandachtspunten, welke tijdens het onderhoud naar voren zijn gekomen. Wij zorgen ervoor dat tijdens alle seizoenen het terrein er representatief uitziet en het groen gezond is.

CO2 OPRUIMING

Wij zien in elk groenproject mogelijkheden om CO2 op te ruimen met gS olivijn. We ontwikkelen vanuit greenSand hiervoor uiteenlopende producttoepassingen, voor de groene- en civiele markt. Zoals boomsubstraten, halfverhardingen en gS Olivijn in poedervorm, als biologische vervanger van kalk.

ONZE GROENE EXPERTISEGEBIEDEN

Compleet aanleggen, renoveren en onderhouden van:

  • Tuinen, (historische) parken en atriums
  • Grasvelden en (gemeentelijke) gazons
  • Speeltuinen en schoolpleinen
  • Woonwijken en (historische) binnenstedelijke gebieden
  • Natuurvriendelijke oevers en zwemvijvers
  • Natuur- en recreatiegebieden
  • Daktuinen
  • Toepassen producten met het CO2 opruimende mineraal gS olivijn