VERVANGEN KADEMUUR GOUDSTEEN TE MAASSLUIS

In opdracht van Gemeente Maassluis vervangt Van Dijk Maasland de kademuur van de Goudsteen in de historische binnenstad van Maassluis. Van Dijk had economisch de meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs kwaliteitsverhouding (EMVI) en werd daardoor de meest geschikte partij om dit project tot uitvoering te brengen.
Doelstelling: De werkzaamheden binnen de gestelde termijn te realiseren conform de vereiste kwaliteit in het bestek, waarbij de hinder(beleving) voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. De locatie van het project is een uitdaging omdat de kademuur omringd is door oude panden gefundeerd op staal, moeilijk bereikbaar is en de beschikbare werkruimte beperkt is.

“HET WERK IS IN OVERLEG MET DE OMWONENDEN AFGESTEMD. WE PROBEREN DE OVERLAST ZOVEEL MOGELIJK TE BEPERKEN, MAAR HET ZAL NIET ONOPGEMERKT BLIJVEN.”

FRED VOSKAMP – WETHOUDER GEMEENTE MAASSLUIS

FOCUS

 • Vervangen kademuur
 • Binnen 3 maanden dient project klaar te zijn
 • Werken binnen een kader van strenge kwaliteitseisen i.v.m. het feit dat de kademuur onderdeel is van beschermd stads- en dorpsgezicht
 • Trillingsvrij aanbrengen palen en damwand, montoring panden, toepassen specifiek type metselstenen en voegmortel
 • Aanbrengen stalen damwand d.m.v. silent-piler methode
 • Hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperken
 • Toegankelijkheid omliggende winkels waarborgen
 • Prijsvragen, events en winkelacties
 • Risicobeheersing
 • Monitoren omgevingstevredenheid

KWALITEIT IN UITVOERING

Door de Goudsteen loopt de regionale waterkering van het Hoogheem-raadschap van Delfland. Het grondlichaam achter de kade is de waterkering en is in beheer en onderhoud van het Hoogheemraadschap.

Het Hoogheemraadschap heeft tijdens de uitvoering van het project de opgave gekregen om de waterkering op hoogte te brengen. De gemeente zélf is wegbeheerder en de kademuur, die fungeert als grondkering, valt dus onder haar verantwoording. Om beide opgaven in één keer te realiseren is er een samenwerking gerealiseerd en is van de grond- en waterkering een ‘bijzonder waterkerende constructie’ gemaakt.

Van Dijk Maasland Waterkering

BELEVING

“De communicatie bij het afhandelen van meldingen en klachten tijdens de uitvoering van het project, alsmede de verstrekking van informatie over de te verwachten hindermomenten is naar volle tevredenheid van de omwonenden verlopen”.

OMGEVINGSTEVREDENHEID

 • COMMUNICATIE BIJ AFHANDELEN VAN MELDINGEN: 8
 • COMMUNICATIE BIJ AFHANDELEN VAN KLACHTEN: 8
 • TIJDIGE INFORMATIE OVER DE TE VERWACHTEN HINDER: 8

“IK BEN ZEKER TEVREDEN OVER DE OMGANG MET MEDEWERKERS VAN VAN DIJK MAASLAND,
OMDAT ZIJ VEELAL HEEL VRIENDELIJK EN BEHULPZAAM WAREN”.

DIRECT OMWONENDE VAN DE GOUDSTEEN
Kademuur vervangen Van Dijk Maasland

FEITEN ALS EEN DIJK

 • Voorbereidende werkzaamheden zoals verwijderen div. voorzieningen, verharding, riolering en kabels en leidingen
 • Aanbrengen kleidammen en kleikisten
 • Trillingsvrij aanbrengen van geschroefde stalen buispalen
 • In fases verwijderen van bestaande kademuur, incl. metselwerk
 • Aanbrengen prefab voorhangschorten met metselwerk tot boven waterlijn
 • Aanbrengen constructievloer tussen damwand en de voorhangschorten
 • Opmetselen nieuwe kademuur met rollaag
 • Aanbrengen nieuw straatwerk en beplanting
 • Intensieve afstemming Nutspartijen en persoonlijke benadering stakeholders
ACHTER DE SCHERMEN

WERKVOORBEREIDER YVES AAN HET WOORD.

Werkzaam bij Van Dijk sinds 2006. Zorgt ervoor dat alle werkzaamheden, tot in de puntjes worden voorbereid. De inkoop, onderaanneming en uiteindelijke werkmethode worden vooraf uitvoerig doorgenomen en bepaald zodat de uitvoerder zich alleen hoeft bezig te houden met uitvoeringstechnische zaken.

WAT MAAKT HET PROJECT BIJZONDER?

‘Ik zeg vaak: We werken op een postzegel, maar bij dit project hebben we echt op het randje van de postzegel gewerkt. De locatie, midden in het centrum van een historische binnenstad met de aanwezigheid van veel schadegevoelige panden en het uitvoeren van de werkzaamheden op een heel klein gebied maakt het project complex.’
BEREIKBAARHEID
‘De binnenstad van Maassluis moest bereikbaar blijven en de buurt leefbaar. We hebben geprobeerd de communicatielijnen met de bewoners en winkeliers kort te houden en hen zo goed mogelijk te informeren over het verloop van de werkzaamheden.’
TOT SLOT
‘In een korte periode van slechts 15 weken hebben wij in een heel krap gebied veel en technisch vakkundig werk verricht. Het resultaat mag er zijn en de huidige kademuur kan de komende 100 jaar weer een stootje hebben.’

M2 BESTRATING

STUKS IN DE GROND GEVORMDE PALEN

M STALEN DAMWAND

STUKS GROUTPALEN

M2 METSELWERK

STUKS DRENKELINGENLADDERS

KG STAAL

M3 BETON