SCHUIMBETON WEGENBOUW

In de wegenbouw heeft schuimbeton zich ruimschoots bewezen, als lichtgewicht ophoog- en funderingsmateriaal. Van Dijk past sinds 1982 schuimbeton met succes toe in infrastructurele werken. Voor het lichtgewicht bouwrijp maken, overkluizen, vullen van leidingen en funderen van kademuren, waarbij de zettingsgevoeligheid van de constructie een rol speelt. Schuimbeton wordt samengesteld naar gelang de constructieve- en geotechnische eisen.

Van Dijk is niet alleen schuimbeton leverancier, maar is multi-specialist op slappe bodem problematiek. We vergelijken verschillende technieken en zijn in staat om voor onze opdrachtgever, in elke situatie, de meest effectieve zettingsarme oplossing te ontwikkelen

EVENWICHTSFUNDERING WEGEN EN TERREINEN

Evenwichtsfundering met schuimbeton

Schuimbeton biedt een oplossing in het snel bouwrijp maken van zettingsgevoelige gebieden met de evenwichtsfundering.
Bij een evenwichtsfundering is het gewicht van de uitgegraven grond, gelijk aan het gewicht van de wegconstructie, inclusief (schuimbeton)fundering. Afhankelijk van de grondwaterstand, het gewicht van de wegconstructie, de bodemparameters en de restzettingseisen wordt de dikte van het pakket door ons gedimensioneerd.

Lichte én sterke fundering

Naast de lage volumieke massa heeft schuimbeton uitstekende sterkte eigenschappen. In tegenstelling tot EPS, wat alleen toegepast kan worden als lichtgewicht ophoogmateriaal, is schuimbeton ook als (lichtgewicht)fundatiemateriaal toe te passen. Deze combinatie van factoren zorgt ervoor, dat een fundering maken met schuimbeton duurzaam en economisch aantrekkelijk is.

Van Dijk heeft decennia lang ervaring met het optimaliseren van evenwichtsconstructies.
Omdat elke situatie uniek is, vergelijken en combineren we verschillende materialen, om zo tot de meest effectieve, zettingsarme oplossing te komen. Goede ervaringen hebben wij bijvoorbeeld met combinaties van EPS en schuimbeton.
VOORDELEN
 • Stabiele en zettingsarme fundering
 • Snelle aanleg
 • Uitstekende materiaaleigenschappen voor wegenbouw
 • Duurzaam recyclebaar ophoogmateriaal

LICHTGEWICHT OVERKLUIZING

Schuimbeton aanbrengen over leidingen is een goede manier om een lichtgewicht, en tegelijk sterke, overkluizing te realiseren. Daarnaast kan het kostbare (onderheide) maatwerkconstructies vervangen.

Door de aanwezige grond op leidingen te vervangen door schuimbeton, ontstaat er één licht blok dat zich om de kabels en leidingen vormt. De verticale belasting op de leidingen wordt sterk gereduceerd, waardoor ze niet aan zetting en/of deformatie onderhevig zijn. Daarbij beschikt schuimbeton over voldoende stijfheid en sterkte, waardoor het mogelijk is om een nieuwe wegverharding direct op het schuimbeton aan te brengen.

VOORDELEN
 • Stabiele en zettingsarme fundering
 • Snelle aanleg
 • Uitstekende materiaaleigenschappen voor wegenbouw
 • Duurzaam recyclebaar ophoogmateriaal

VULMATERIAAL VERVALLEN LEIDINGEN

DUURZAAM EN KOSTENVRIENDELIJK VULMATERIAAL

Oude leidingen bevinden zich vaak op moeilijk bereikbare plaatsen, wat maakt dat het verwijderen van deze leidingen vaak lastig en kostbaar is. Het laten zitten van de leidingen kan tot gevolg hebben dat deze instorten en leiden tot verzakkingen van wegen.

Duurzaam alternatief

Schuimbeton biedt hierin een snel en duurzaam alternatief. In plaats van de oude leiding te verwijderen en af te voeren, wordt deze gevuld met schuimbeton. Schuimbeton vult de hele leiding op, waardoor instorten wordt voorkomen. Dit maakt het kostbaar laten verwijderen van de leiding overbodig.

De volumemassa van het gebruikte schuimbeton hangt af van de situatie ter plekke. In leidingen waar nog deels water aanwezig is, wordt een zwaarder mengsel aangebracht dan in watervrije leidingen. Vóór het aanbrengen van schuimbeton, wordt op gezette afstanden een vul- en ontluchtingspunt aangebracht in de leiding, waardoor holle ruimtes worden voorkomen.

Download: Bestek rioolvulling met schuimbeton

Oplossing bij riool-relining

Ook bij riool-relining (het plaatsen van een kleinere buis in een oude rioolbuis) kan schuimbeton toegepast worden. Het schuimbeton vult dan de ruimte tussen de binnen- en buitenbuis op. Tijdens het aanbrengen van het schuimbeton wordt de binnenbuis vol gezet met water om opdrijven te voorkomen.

Voordelen:

 • Stabiele en zettingsarme fundering
 • Snelle aanleg
 • Uitstekende materiaaleigenschappen voor wegenbouw
 • Duurzaam recyclebaar ophoogmateriaal

KADECONSTRUCTIES

ZETTINGSARM EN ONTLASTEND

Schuimbeton functioneert perfect als lichtgewicht aanvulling van een kademuur of landhoofd. De constructie is zettingsarm en vergt weinig onderhoudskosten. Dit maakt een schuimbeton kadeconstructie tot een economisch aantrekkelijke variant. Van Dijk Maasland draagt zorgt voor de totale aanpak (ontwerp t/m uitvoering) van een lichtgewicht kadeconstructie met schuimbeton.

Damwand lichter uitvoeren door schuimbeton
Het schuimbeton aanvulmateriaal vormt een massief blok, waardoor de horizontale krachten op de damwand tot een minimum worden beperkt. Door de reductie van de horizontale krachten nemen tevens de ankerkrachten af, waardoor de damwand lichter kan worden uitgevoerd. Daarnaast worden door de toepassing van schuimbeton zettingen achter de damwand gereduceerd en spanningen in de ondergrond verminderd. Ook dit heeft als voordeel dat de kadeconstructie lichter kan worden gedimensioneerd.

Schuimbeton kan ook onder water worden aangebracht. Hierbij is het gebruik van een schuimbeton met een hogere volumieke massa noodzakelijk.

VOORDELEN

 • Lage horizontale kracht op de kadeconstructie
 • Reductie zettingen
 • Onder water toepasbaar
 • Vormvast, stabiel en spoelt niet uit

 

Download: Bestek kadeconstructie met schuimbeton