AMBITIES & UITDAGINGEN

SCHERP OP ONTWIKKELING

Wij vinden het belangrijk om voortdurend in te kunnen spelen op veranderingen in de wereld om ons heen. Deze veranderingen houden ons scherp en dagen ons uit om te ontwikkelen en telkens opnieuw invulling te geven aan de uitdagingen en behoeften uit de maatschappij en leefomgeving.

SLAPPE BODEM – ZETTINGSPROBLEMATIEK

UITDAGING:

Slappe bodem is een bekend probleem in Nederland. Zettingsgevoelige gebieden, zoals in West Nederland, kunnen leiden tot overlast en kosten voor de samenleving. Vaak in combinatie met grondwaterdaling leidt dit niet alleen tot schade aan infrastructuur en kabels en leidingen, maar ook tot schade aan (houten) paalfundaties van bebouwing en constructies.

AMBITIE:
Vanuit onze decennia lange expertise op het gebied van bouwen op slappe bodem weten we dat elke situatie uniek is. Wij ambiëren, en zijn in staat, om voor onze opdrachtgever in elke situatie de meest effectieve zettingsarme oplossing te ontwikkelen. Een oplossing waarbij restzettingseisen, kosten, techniek en omgevingsfactoren optimaal op elkaar zijn afgestemd.
r

Verzakte bodem:1.20 meter

“Het gekroonde vakmanschap van uw bedrijf, en de meer dan opvallende samenwerking tussen onze bewoners en uw medewerkers tijdens deze omvangrijke, en logistiek complexe klus, waarderen wij zeer. Zelden heb ik, na een jarenlange ervaring met aannemers, zo’n goede samenwerking maar bovenal een niet aflatende vakkundige inzet meegemaakt. Hulde aan Van Dijk Maasland!”,

Voorzitter – wijkvereniging de Velden

FUNDERINGSPROBLEMATIEK WONINGEN

Uitdaging:

In Nederland zijn er ongeveer 750.000 woningen op houten paalfunderingen, waarvan de helft van de woningen nu, of in de toekomst, geconfronteerd wordt met schade door aantasting van deze fundering. Bodemdaling, stedelijke grondwaterdaling en aantasting houten paalfundaties treden vaak als drieluik op. Deze verschijnselen vormen een bedreiging voor de leefbaarheid en voortgang van de stadsrenovatie en vernieuwing.

Ambitie:

Wij ontwikkelen betaalbare en duurzame funderingstechnieken, met minimale overlast en schade voor de bewoners en omgeving. Onze ambitie is om technieken voor funderingsherstel direct te combineren met duurzaamheidsmaatregelen zoals warmte-isolatie en alternatieve energievoorzieningen.

‘Ik ken Van Dijk als een betrouwbare specialist met innovatieve oplossingen voor de funderings-, grondwater- en zettingsproblematiek. Ze zijn in staat om kennis uit deze 3 vakgebieden te integreren en in elke situatie tot de meest effectieve oplossing te komen.’

Dik de Jong – directeur Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KSAF)

COMPLEXE BINNENSTEDELIJKE HERINRICHTINGEN

Uitdaging:
Het herinrichten van binnenstedelijke gebieden is vaak een complexe uitdaging. De beperkte werkruimte met veel stakeholders en voorzieningen zoals winkels, horeca, monumentale panden en kunstwerken maken herinrichten tot een complexe zaak.

Ambitie:

Binnenstedelijke herinrichtingen laten wij soepel verlopen en realiseren wij met een minimum aan overlast. Wij bouwen aan goede relaties met onze stakeholders zodat wij goed kunnen inspelen op de behoeften uit de omgeving. Onze zorgvuldige voorbereiding, omgevingsbewuste manier van werken, slimme logistiek en vakkundig projectmanagement garanderen een hoogwaardige inrichting met minimale hinderbeleving.

KADEMUREN

UITDAGING:

Honderden kilometers aan kademuren in Nederland zijn aan vervanging toe. In Amsterdam alleen al ligt er 200 kilometer aan kademuur waarvan er 10 kilometer acuut aan versterking toe is. De vaak eeuwenoude constructies zijn destijds niet ontworpen voor de belasting van vandaag. In combinatie met het verminderde draagvermogen van de aangetaste houten paalfundatie, leidt dit tot gevaarlijke situaties. De omgevingscontext van drukke binnenstedelijke gebieden zorgt voor grote complexiteit bij renovatie en/of vervanging van deze kadeconstructies.
AMBITIE:
Door het toepassen van gestructureerd innovatiemanagement ontwikkelen wij, samen met onze partners, doelbewust innovatieve methoden voor het herstel van kademuren in Nederland. Methoden die sneller, beheersbaar, tegen lagere kosten en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving uitgevoerd kunnen worden.

‘Tijdens de klus ontdekten we funderingen van hele oude woningen en kwamen er regelmatig experts langs om hetgeen we hadden gevonden in kaart te brengen. Dat is toch wel heel bijzonder!

Omdat oude funderingen kwetsbaar zijn, is het van belang om trillingsarm te heien. Je moet namelijk oppassen dat er geen schade ontstaat.’

Jory Versluys – vakman heiwerk

KLIMAATVERANDERING

UITDAGING:

Het klimaat verandert en de aarde warmt op. Het beleid om klimaatverandering tegen te gaan bestaat uit mitigerende en adaptieve maatregelen. Mitigatie richt zich op het verminderen van CO2 uitstoot. Adaptie op het aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering. Samen met mitigatie en adaptie is het opruimen van CO2 uit de atmosfeer (waarschijnlijk) noodzakelijk om de opwarming van de aarde te beheersen.
AMBITIE:
Onze ambitie is om CO2 op te ruimen uit de atmosfeer, door minerale verwering te versnellen. Om dit te bereiken ontwikkelen wij producttoepassingen voor de civiele- en groensector, zoals halfverhardingen en boomsubstraten te verrijken met het mineraal olivijn. Olivijn heeft als kenmerk dat het tijdens de verwering 1,25 keer (bruto) haar eigen gewicht aan CO2 uit de atmosfeer opneemt. Van Dijk stimuleert het gebruik van olivijn in projecten, en werkt samen met partijen als Climate-KIC, Deltares, ICDuBo, VP Delta (partner van Innovation Quarter), RVO en RWS aan het opruimen van CO2, middels grootschalige minerale verwering in de civiele sector.

VEILIGHEID EN VERFRAAIING BUITENRUIMTE

UITDAGING:

Het beveiligen van de buitenruimte komt de uitstraling van sfeervolle winkelstraten en pleinen vaak niet ten goede.
AMBITIE:

Onze ambitie is om het beveiligen en verfraaien van de buitenruimte hand in hand te laten gaan. Als antwoord hierop hebben we een prachtige innovatie gerealiseerd, ‘de RoBlock’, als fraai alternatief voor pollers.

De RoBlock is een draaibaare aanrijdbeveiliging van hoogwaardig terrazzobeton. De RoBlock wordt voor de klant op maat gemaakt, in de vorm van een betonnen bloembak, bank of kunstwerk van minimaal 3 ton (kg), dat wegdraait zodra het te beveiligen object of straat toegankelijk moet zijn. Het stelt de stedenbouwkundige of architect in staat de gewenste aanrijdbeveiliging in zowel vorm als kleur af te stemmen op de rest van het ontwerp van de buitenruimte, zodat er een bank, bloembak of kunstwerk ontstaat dat precíes past binnen het gewenste straatbeeld.

Onder de grond bevindt zich de betonnen fundering; hierin zijn de draaischijf en elektromotor verwerkt. De bediening van het systeem gaat vrij eenvoudig via kentekenherkenning, een app of via een afstandsbediening. Een belangrijk en innovatief element van de RoBlock is de radar. Deze signaleert wanneer iets of iemand zich binnen de draaicirkel bevindt. Is dit het geval, dan stopt de RoBlock direct met draaien.

Volgens innovatie-expert P. van Dijk ‘vervult de RoBlock met zijn komst een belangrijke maatschappelijke behoefte aan een fraaie oplossing voor het beveiligen van personen en gebouwen tegen aanrijden of doorrijden.’

De RoBlock bevat een Nederlands octrooi (Europees octrooi is aangevraagd).