SCHUIMBETON WONINGBOUW

LICHTGEWICHT ISOLEREN, FUNDEREN, OPHOGEN

In de woningbouw biedt schuimbeton veel voordelen als lichtgewicht en isolerend funderings- en ophoogmateriaal. Succesvolle toepassingen zijn: als isolerende werkvloer, voor het herstel van vloeren (renovatie, liften) en evenwichtsfundaties voor woningen en gebouwen. Ook is schuimbeton uitermate geschikt voor vochtbestrijding en vloerisolatie in woningen, bij gebruik als bodemafsluiter in de kruipruimte.

WERKVLOER

VLAKKE EN ISOLERENDE WERKVLOER

Een vlakke werkvloer met uitstekende isolerende eigenschappen? Dan is schuimbeton een goede keuze. Traditioneel isolatiemateriaal, zoals EPS (piepschuim), heeft als eigenschap dat het tijdens het plaatsen makkelijk kan wegwaaien, het snel opdrijft en op maat moet worden gezaagd. Bij de toepassing als isolerende werkvloer of voor gebruik op moeilijk bereikbare plekken is schuimbeton een ideaal product. Schuimbeton is vloeibaar, waardoor het zich eenvoudig rond heipalen laat vormen én het laat zich vlak afwerken. Eenmaal uitgehard geeft schuimbeton een uitstekende drukverdeling op de ondergrond, zowel tijdens het aanbrengen van de wapening als van de betonvloer.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN WERKVLOER:
 • Werkvloer, vol. massa 1200 kg/m3
 • Isolerende werkvloer, vol. massa 450 of 500 kg/m3
 • Sterkteklasse vanaf 0,75 N/mm2
 • Verwerkbaar in laagdiktes vanaf 100 mm (afhankelijk van gewenste isolatiewaarde)
 • Snelle verwerkingstijd
 • Zelf nivellerend

VLOERRENOVATIE

RENOVATIE VAN HOUTEN VLOEREN

Vloer aan vernieuwing toe? Met schuimbeton leg je de perfecte basis voor een duurzame isolerende vloer. Niet geïsoleerde houten vloeren die niet meer voldoen aan de huidige comforteisen, of die zijn aangetast door houtrot, als gevolg van vocht in de kruipruimte, kunnen op een eenvoudige manier worden vervangen.

EENVOUDIGE EN DESKUNDIGE WERKWIJZE:

Als eerste verwijderen we de complete houten vloer. Vervolgens treffen we voorzieningen voor kabels en leidingen, waarna we de kruipruimte volledig vullen schuimbeton. Tot slot brengen we de afwerkvloer aan, welke uitgevoerd kan worden in zand-cement, of Anhydriet, en eventueel direct voorzien kan worden van een compleet vloerverwarmingsysteem. Het resultaat is een goed geïsoleerde renovatievloer, vrij van vocht- en ongedierteoverlast, tegen een aantrekkelijke prijs en welke een besparing op de energierekening oplevert.

Bij aangetaste steenachtige vloeren (kwaaitaal en mantavloeren) fungeert de in de kruipruimte aangebrachte schuimbeton ook als ondersteuning van deze vloeren.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

 • Volumieke massa 500 kg/m3
 • Druksterkte 0,75
 • Dikte afdekvloer 60 mm
 • Zeer isolerend
 • Sneller dan systeemvloer
 • Voordeliger dan systeemvloer
 • Lichtgewicht

VLOERLIFTEN

OPHOGEN VLOER ZONDER SLOOPWERK
Verzakte vloeren zijn een steeds vaker voorkomend probleem in Nederland. Met schuimbeton is het mogelijk de vloer op te tillen, het zogenaamde liften, met behoud van de bestaande vloer.
Bij het vloerliften wordt de ruimte onder de oude betonvloer gevuld met schuimbeton. In de vloer worden gaten van circa vijf centimeter geboord. Hierop wordt vervolgens een injectiesysteem met kogelkraan aangebracht, waarmee het schuimbeton onder de vloer wordt aangebracht. De vloer, inclusief lichte scheidingswanden en materiaal, wordt hierdoor stapsgewijs in z’n totaliteit gelift. De volgende dag is de vloer weer beloopbaar. De samenstelling van het schuimbeton wordt bepaald naar aanleiding van het gewenste draagvermogen. In de regel voldoet een massa van 800 kg/m3.
EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:
 • Voor elke constructie een oplossing (800 – 1000 kg/m3)
 • Druksterkte 3 tot 4 N/mm2
 • De bestaande betonvloer blijft behouden
 • Gehele ontruiming overbodig
 • Lichte scheidingswanden worden meegelift
 • Sneller en goedkoper dan traditionele methoden
 • Geen sloop- en bouwwerkzaamheden
 • Snel begaanbare en belastbare vloer
 • Stofvrij en geen bouwafval

BODEMAFSLUITING

ISOLERENDE EN VOCHTWERENDE KRUIPRUIMTE ISOLATIE

Vochtige kruipruimten zijn een bron van overlast. Vaak voorkomende oorzaken zijn, een hoge grondwaterstand, slappe bodemproblematiek of inspoeling langs gevels bij een verzakte kruipruimte. Vocht, schimmel en/of stank en warmteverlies in huis zijn het resultaat van een natte kruipruimte. Schuimbeton gaat dit probleem tegen. Een laag schuimbeton op de kruipruimtebodem, ook wel bodemafsluiting genoemd, zorgt voor duurzame vochtwering en isolatie in de kruipruimte. Het resultaat is een droge en goed geïsoleerde kruipruimte.

WERKWIJZE SCHUIMBETON BODEMAFSLUITING

Vanaf slechts 160 millimeter schuimbeton volstaat om uw kruipruimte weer droger en isolerend te krijgen. Bij wateroverlast in de kruipruimte wordt gebruik gemaakt van een drainagesysteem, of wordt de bodemafsluiting minimaal 160 mm boven de hoogste waterstand aangebracht. Het isolerend vermogen van schuimbeton is tot twee maal hoger dan die van schelpen en kleikorrels.

VOORDELEN EIGENSCHAPPEN

 • Volumieke massa schuimbeton 400 kg/m3
 • Laagdikte vanaf 160 mm
 • Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,09 W/mKRc-waarde: 4,5 bij 500 mm)
 • Goedgekeurd door ISSO
 • Bereikt elke (onmogelijke) plek
 • Milieuvriendelijk en volledig recyclebaar

VLOERUITVULLING

VLAKKE EN ISOLERENDE ONDERVLOER

Het uitvullen van een vloer wordt veelal toegepast om leidingen die op een bestaande ondergrond liggen, licht en isolerend uit te vullen. De bovenliggende dekvloer kan hierdoor heel dun worden uitgevoerd. De leidingen worden gefixeerd, zodat verschuiven en opdrijven van de leidingen wordt voorkomen. Het uitvullen van de vloer biedt tevens de mogelijkheid tot het flexibel indelen van een woning of appartement. Extra (ring)leidingen kunnen in deze tussenlaag van schuimbeton worden aangebracht. Het resultaat is een vlakke vloer die warmte- én geluidsisolerend is. De minimaal aanwezige laagdikte bepaalt welke volumieke massa toegepast kan worden.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

 • Minimale laagdikte bepaalt volumieke massa
 • Sterkteklasse of druksterkte? van SB 0,75 tot 6,0
 • Laagdikte vanaf 15 mm
 • Zelf nivellerend
 • Geluids- en warmte-isolerend

EVENWICHTSFUNDERING

FUNDERING ZONDER EXTRA GEWICHT

Schuimbeton is perfect als evenwichtsfundering voor een nieuw te bouwen woning. Schuimbeton wordt in dit geval uitgevoerd als een vlakke plaat, die over de hele breedte van de woning of het pand dienst doet als fundering. Zowel de rand- als vloerfundering wordt als één geheel uitgevoerd. Een evenwichtsfundering van schuimbeton is hiermee ideaal voor zettingsgevoelige gebieden en heeft als extra voordeel dat er onder de gehele woning een isolerende laag is aangebracht.

WERKWIJZE SCHUIMBETON EVENWICHTSFUNDERING

De dikte van het schuimbeton wordt bepaald door: de benodigde dikte van de randfundering en de dikte die uit de evenwichtsberekening volgt (gewicht woning inclusief fundering = gewicht uitkomende grond).
Uit praktisch oogpunt wordt deze dikte over de gehele lengte van de vloer doorgetrokken. Op deze manier wordt een vlakke plaat gerealiseerd. De gehele plaat doet dienst als fundering. Dit heeft als voordeel dat er onder de totale woning een isolerende laag is aangebracht.

Om een stabiele constructie te krijgen zal de fundering worden gedimensioneerd, waarbij met zowel de belastingen, de draagkracht van de ondergrond als een eventueel wisselende grondwaterstand rekening wordt gehouden. De benodigde isolatiewaarde speelt een ondergeschikte rol bij de dimensionering van de fundering.

VOORDELEN

 • Laagdikte volgt uit evenwichtsberekening
 • Lichtgewicht fundering
 • Ideaal voor zettingsgevoelige gebieden
 • Stabiele fundering
 • Fundering zakt niet
 • Isolerende fundering
 • Voordeliger dan fundering op palen

ASBEST ISOLEREN

ISOLEREN VAN LOSSE ASBEST DELEN

Schuimbeton is goed te gebruiken als bodemafsluiter bij de asbestsanering van de kruipruimtebodem. Een laag schuimbeton isoleert de laatst overgebleven asbestdeeltjes. Hierdoor hoeft de laatste laag verontreinigd(e) grond/zand niet verwijderd te worden. Schuimbeton maakt de kruipruimte veilig en droog. Én het zorgt voor isolatie van de vloer.

Het grote voordeel van schuimbeton: het is duurzaam. En het kent een zeer hoge isolatiewaarde. Schuimbeton wordt aangebracht middels een flexibele slang via het kruipruimteluik, dus elke plek is bereikbaar. Een laag van slechts 10 centimeter schuimbeton volstaat om de losse asbestdelen voor altijd te fixeren.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

 • Fixeert asbest
 • Goede isolatiewaarde (Lambda 0,09*)
 • Vochtwerend
 • Duurzaam
 • Lichtgewicht (400 kg/m3)
 • Laagdikte minimaal 100 mm
 • Arbo vriendelijk (via kruipruimteluik)

FUNDERINGSHERSTEL (TAFELVLOERMETHODE)

SCHUIMBETON ALS VLOERCONSTRUCTIE NA FUNDERINGSHERSTEL

Binnen funderingsherstel speelt schuimbeton een belangrijke rol. In veel gevallen dient na het herstellen van een fundering een kostbare nieuwe houten- of systeemvloer aangebracht te worden. Een voordeliger en sneller alternatief is een schuimbeton renovatievloer.

Nadat de nieuwe onderheide tafelvloer is aangebracht, brengen wij een laag schuimbeton aan tot net iets onder de gewenste vloerhoogte. Na uitharden ontstaat er een isolerend*, lichtgewicht, draagkrachtig en duurzame vloerconstructie die gereed is voor een zand-cement of anhydriet afwerkvloer. Hierin kan vloerverwarming worden aangebracht voor extra rendement.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

 • Voordelen en eigenschappen
 • Sneller en kostenbesparend
 • Isolerend (Rd=5,5)bij een dikte van 600 mm*
 • Vochtwerend
 • Vloerverwarming mogelijk

Download: Bestek fundering woning met schuimbeton