MVO

VAN DIJK MAASLAND: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN(D)

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen zit ons in het bloed. Sinds jaar en dag zet Van Dijk zich in voor een betere leefwereld, door het bedenken en uitvoeren van initiatieven die voor minder verspilling en meer waarde zorgen. Zowel in het bedrijf, als daarbuiten.

DUURZAAM WERKGEVERSCHAP

BETROKKEN EN ONDERNEMEND
Ontwikkeling van de mens vindt Van Dijk belangrijk. Of het nu gaat om kennis- of persoonlijke ontwikkeling; we zorgen voor werk dat aansluit op de talenten en vaardigheden van onze medewerkers. Hierbij verwelkomen we nieuwe ideeën, nieuwe ervaringen en nieuwe mensen. Van Dijk is altijd bereid mee te denken en te komen tot oplossingen die aansluiten bij de behoeften van haar medewerkers.

Een familiebedrijf zoals Van Dijk Maasland houdt zich vast aan de kernwaarden ‘betrouwbaar’ en ‘betrokken’ zijn. Een betrouwbare werkgever, voor de langere termijn. Vanuit deze vertrouwde basis is er ruimte voor vrijheid, creativiteit en ondernemerschap. Een kwart van onze medewerkers is een kwart eeuw, of meer bij ons in dienst. De stabiele basis zorgt ervoor dat mensen blijven, waarmee kennis en ervaring binnen de organisatie behouden blijven.

Toegankelijke werkgever:
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI) zijn bij Van Dijk welkom. Op projectbasis of in vaste dienst. Wij zien potentieel in mensen. Als zij bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken, en feeling hebben met het werk, bieden wij ze graag een werkplek. Wij onderhouden goede contacten met Stroomopwaarts, werkgeversservicepunten en diverse gemeenten.

DUURZAME DIENSTEN & PROJECTEN

ONZE VERANTWOORDE AANPAK
Van Dijk Maasland neemt verantwoordelijkheid naar haar medewerkers, voor de keten en voor de omgeving waarin zij werkt. Deze verantwoordelijkheid maken we graag zichtbaar in onze projecten. Zo gebruiken wij snelle, en efficiënte uitvoeringsmethoden waarmee wij de omgevingsoverlast tot een minimum beperken.

Tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfase zoeken wij actief naar mogelijkheden om vrijkomende materialen, volgens het ‘cradle-2-cradle’ principe, volledig te hergebruiken. Daarnaast stimuleren we het gebruik van greenSand olivijn in projecten, waarmee CO2 wordt afgevangen. Voor elk project is Van Dijk in staat om het duurzaamheidspotentieel in beeld te brengen, te toetsen en te realiseren.

CO2 PRESTATIELADDER NIVEAU 5

VERLAGEN CO2 UITSTOOT BINNEN DE KETEN

Van Dijk onderzoekt en identificeert altijd hoe er CO2 kan worden gereduceerd. Op basis van emissiegegevens en een CO2 ketenanalyse, pakken wij de meest milieuvervuilende bedrijfsstromen aan.
We zetten leveranciers, klanten en andere ketenpartners ertoe aan om samen CO2 te reduceren. Hierbij kan gedacht worden aan gezamenlijke inkoop van materialen, via NICW. Maar ook in de projecten, door de inzet van duurzaam materieel of het gebruik van CO2 reducerende producten te stimuleren, zoals inveegzand of bomengranulaat met CO2 reducerend gS olijvin.

Waar het kan voeren we telkens optimalisaties door. Zoals dat we gebruik maken van slimme loslocaties voor de aanvoer van olivijn, zodat het transport over de weg (grote vervuiler) beperkt wordt.

Van Dijk Maasland beschikt (sinds 2009) over een CO2 prestatieladder certificaat, niveau 5. Het doel uit 2009 om de CO2 uitstoot met 10% in 10 jaar te verminderen is met -25% in 2019, ruimschoots behaald (scope 1, 2).

LOKALE BETROKKENHEID

STIMULEREN EN AANMOEDIGEN
Van Dijk vindt het belangrijk lokaal betrokken te zijn. Zo sponsort zij diverse evenementen en ondersteunt zij verschillende sport- en natuurverenigingen. Wij leveren op deze manier graag toegevoegde waarde aan onze directe omgeving en staan open voor nieuwe ideeën waarmee de ontwikkeling hiervan gestimuleerd wordt.

In onze projecten wordt onze betrokkenheid zichtbaar in goed omgevingsmanagement. Wij beogen in elk project een goede gast te zijn voor de omgeving, en gaan met respect voor mens en milieu te werk. Van Dijk onderzoekt mogelijkheden om samen te werken met lokale organisaties, waardoor aanwezig potentieel wordt benut en de lokale economie wordt gestimuleerd. Ook wanneer duurzaamheid geen gunningscriterium is, zetten wij toch in op het duurzaam realiseren van projecten en het opbouwen van relaties vanuit wederzijds respect.

Foto rechts: Trotse sponsor van sleepboot de Elbe uit 1959