MVO

VAN DIJK MAASLAND: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN(D)

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen zit ons in het bloed. Sinds jaar en dag zet Van Dijk zich in voor een betere leefwereld, door het bedenken en uitvoeren van initiatieven die voor minder verspilling en meer waarde zorgen. Zowel in het bedrijf, als daarbuiten.

DUURZAAM WERKGEVERSCHAP

Betrokken en ondernemend

Ontwikkeling van de mens vindt Van Dijk belangrijk. Of het nu gaat om kennis- of persoonlijke ontwikkeling; we zorgen voor werk dat aansluit op de talenten en vaardigheden van onze medewerkers. Hierbij verwelkomen we nieuwe ideeën, nieuwe ervaringen en nieuwe mensen. Van Dijk is altijd bereid mee te denken en te komen tot oplossingen die aansluiten bij de behoeften van haar medewerkers.

Een familiebedrijf zoals Van Dijk Maasland houdt zich vast aan de kernwaarden ‘betrouwbaar’ en ‘betrokken’ zijn. Een betrouwbare werkgever, voor de langere termijn. Vanuit deze vertrouwde basis is er ruimte voor vrijheid, creativiteit en ondernemerschap. Een kwart van onze medewerkers is een kwart eeuw, of meer bij ons in dienst. De stabiele basis zorgt ervoor dat mensen blijven, waarmee kennis en ervaring binnen de organisatie behouden blijven.

Toegankelijke werkgever

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI) zijn bij Van Dijk welkom. Op projectbasis of in vaste dienst. Wij zien potentieel in mensen. Als zij bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken, en feeling hebben met het werk, bieden wij ze graag een werkplek. Wij onderhouden goede contacten met Stroomopwaarts, werkgeversservicepunten en diverse gemeenten.

DUURZAME DIENSTEN & PROJECTEN

Onze verantwoorde aanpak

Van Dijk Maasland neemt verantwoordelijkheid naar haar medewerkers, voor de keten en voor de omgeving waarin zij werkt. Deze verantwoordelijkheid maken we graag zichtbaar in onze projecten. Zo gebruiken wij snelle, en efficiënte uitvoeringsmethoden waarmee wij de omgevingsoverlast tot een minimum beperken.

Tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfase zoeken wij actief naar mogelijkheden om vrijkomende materialen, volgens het ‘cradle-2-cradle’ principe, volledig te hergebruiken. Daarnaast stimuleren we het gebruik van greenSand olivijn in projecten, waarmee CO2 wordt afgevangen. Voor elk project is Van Dijk in staat om het duurzaamheidspotentieel in beeld te brengen, te toetsen en te realiseren.

CO2 PRESTATIELADDER NIVEAU 5

Verlagen CO2 uitstoot binnen de keten

Van Dijk onderzoekt en identificeert altijd hoe er CO2 kan worden gereduceerd. Op basis van emissiegegevens en een CO2 ketenanalyse, pakt zij de meest milieuvervuilende bedrijfsstromen aan. Van Dijk betrekt leveranciers, klanten en andere ketenpartners hierbij, en zet hen in om CO2 te reduceren in de algemene bedrijfsstromen (denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke inkoop van materialen), maar ook in de projecten.

Zowel met de inzet van duurzaam materieel, alsmede de ontwikkeling en verkoop van CO2 reducerende producten. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft de Van Dijk Maasland Groep besloten zich te conformeren aan de CO2 prestatieladder trede 5 en heeft zich als ambitie gesteld in de komende 10 jaar de CO2 uitstoot met 10% te verminderen. Hierbij wordt 2009 als referentiejaar aangehouden en de CO2 uitstoot gerelateerd aan de bijbehorende omzet.

LOKALE BETROKKENHEID

Stimuleren en aanmoedigen

Van Dijk vindt het belangrijk lokaal betrokken te zijn. Zo sponsort zij diverse evenementen en ondersteunt zij verschillende sport- en natuurverenigingen. Wij leveren op deze manier graag toegevoegde waarde aan onze directe omgeving en staan open voor nieuwe ideeën waarmee de ontwikkeling hiervan gestimuleerd wordt.

In onze projecten wordt onze betrokkenheid zichtbaar in goed omgevingsmanagement. Wij beogen in elk project een goede gast te zijn voor de omgeving, en gaan met respect voor mens en milieu te werk. Van Dijk onderzoekt mogelijkheden om samen te werken met lokale organisaties, waardoor aanwezig potentieel wordt benut en de lokale economie wordt gestimuleerd. Ook wanneer duurzaamheid geen gunningscriterium is, zetten wij toch in op het duurzaam realiseren van projecten en het opbouwen van relaties vanuit wederzijds respect.

Foto rechts: Trotse sponsor van sleepboot de Elbe uit 1959