BETON EN WATERBOUW

Vanaf de overname van Koster en Verhaar Betonbouw uit Arkel in 1993, zijn we ons gaan richten op grotere bouw- en waterbouw constructies zoals bruggen, kademuren, sluizen en kelders. Inmiddels zijn deze werkzaamheden volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Van Dijk en uitgegroeid tot een volwaardig specialisme.

INTEGRALE PROJECTAANPAK

Wij realiseren regelmatig beton- en waterbouw constructies, als integraal onderdeel van onze infra- en groenprojecten. Zoals het herinrichten van complexe binnenstedelijke gebieden, en aanleg van stadsparken. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van de fontein aan het Anna van Buerenplein in Den Haag. Een multidisciplinair project welke we, vanuit een geïntegreerd contract, samen met onze partner Tomaello B.V. succesvol hebben gerealiseerd.
3D EN BIM
Wij maken in onze aanpak gebruik van de laatste technieken, zoals het ontwerpen op basis van 3D point cloud inmetingen en BIM modellering. Gecombineerd met onze decennialange ervaring en vakmanschap, zijn wij in staat om elk project op een hoogwaardig kwaliteitsniveau op te leveren.
OMGEVINGSMANAGEMENT
Omgevingsmanagement is een vanzelfsprekend onderdeel in onze werkwijze, en daarom starten we elk project met een zorgvuldige voorbereiding. Zo stellen we een slim (logistiek) plan op, waarin we zorgen dat de bereikbaarheid wordt gegarandeerd, met een minimale hinderbeleving. We betrekken actief de omgeving en creëren optimaal draagvlak bij de stakeholders. De terugkoppeling uit de omgeving benutten we om het ontwerp en onze werkwijze verder te optimaliseren.

Bruggen

Op veel plekken in het (West)land heeft Van Dijk haar handtekening gezet met de nieuwbouw of renovatie van bruggen. Wij bouwen en renoveren fiets,- voet,- en verkeersbruggen in alle vormen, maten en materialen. Van hout, beton, staal, composie of bruggen. Ultra Hogesterkte Beton (UHSB) of in een combinatie hiervan. Traditioneel gewapend of voorgespannen. In het werk gestort of geprefabriceerd op ons eigen terrein.

OPTIMALE AFSTEMMING

Bruggen maken wij bij voorkeur vanuit een integrale projectaanpak waarbij wij van het ontwerp tot en met de uitvoering betrokken zijn. Zo stemmen wij kennis en werkzaamheden optimaal op elkaar af en leggen de basis voor het tijdig, binnen budget opleveren van een hoogwaardig eindresultaat. Daarbij gaan wij zeer nauwkeurig te werk en hebben tijdens de ontwerpfase al veel contact met onze vakmensen voor de uitvoerbaarheid van de plannen.

VAKMANSCHAP IN AUTHENTIEKE BRUGGEN

Van Dijk heeft een bijzondere expertise en portfolio als het gaat om de renovatie en nieuwbouw van authentieke en architectonische bruggen. Vanuit onze brede ervaring en vakmanschap, zijn we in staat om de oorspronkelijke uitstraling en het gevoel van de ontwerper te vertalen naar de dagelijkse praktijk. De Trappetjesbrug in Maasland, Stakenbrug in Den Hoorn en de Fortegrachtbrug in Maassluis zijn daar voorbeelden van.

KADEMUREN- EN SLUIZEN

Ook heeft Van Dijk expertise op het gebied van kademuurrenovatie, waarbij eeuwenoude gemetselde kadeconstructies opnieuw gefundeerd en gestabiliseerd dienen te worden, met behoud van de authentieke uitstraling. Vaak zijn dit projecten in complexe binnenstedelijke omgevingen waarbij de werkzaamheden snel, beheerst en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving uitgevoerd dienen te worden.

Dit vraagt om specifieke knowhow, welke wij onder andere inbrengen vanuit onze expertise funderingstechniek. Zo maken we gebruik van onze inwendige heimethode en/of de door ons ontwikkelde VDM-vijzelpaal waarbij, met minimale overlast, oude constructies voorzien worden van een nieuwe (stalen) paalfundering.