BOUWTEAM HERINRICHTING BUITENPLAATS VLAARDINGEN

In het voorjaar van 2018 zijn wij gestart met de herinrichting van de Buitenplaats Vlaardingen aan de Hoflaan. Dit project is in bouwteam aangenomen. Samen met partijen Gemeente Vlaardingen, Sweco en Van Roosmalen Van Gessel Architecten is een voorlopig ontwerp uitgeengineerd naar een definitief ontwerp.

Het uit te voeren werk bestond uit 3 deelgebieden, te weten: Herinrichten van het evenemententerrein, herinrichten Hoflaan inclusief riolering en het herstraten van de rijbaan in verband met verzakkingen.

Het voormalig evenemententerrein kreeg een nieuwe inrichting, waarbij de nadruk lag op het historisch karakter van voormalig woonhuis Het Hof van Fam. Van Ruytenburch.

Door historische opgravingen is in 2004 de fundering van dit huis blootgelegd. De voormalige kamers van het huis zijn opnieuw ingericht met behulp van cortenstaal.

Hierna volgde de herinrichting van de Hoflaan, inclusief aanleg van de riolering. De oude kademuur werd ook vervangen. Om contact met het water te versterken en bijzondere geschiedenis door te laten klinken, is een houten scheepshelling onderdeel van het plan.

“WE KIJKEN TERUG OP EEN PROJECT WAT MET VEEL PLEZIER EN PASSIE IS GEMAAKT.”

BJÖRN EMOR – UITVOERDER VAN DIJK MAASLAND

FOCUS

 • Vm. evenemententerrein ombouwen tot kwalitatief stedelijk plein
 • Bewerkstelligen van kwalitatief, karaktervolle plek waar het goed toeven is
 • Nieuwe inrichting verbindt het Oranjepark en Het Hof met de Oude Haven
 • Historische aanwezigheid van scheepswerven wordt verbeeld door aanleg van houten scheepshelling met 2 scheepskranen, met als doel weer de verbinding met het water te leggen
 • Verbeelding van de verdwenen Buitenplaats van Ruytenburch (woonhuis Het Hof) en beschermen van de restanten
WILHEM VAN RUYTENBURCH
Was een Amsterdamse koopman (handelaar in o.a. specerijen). Naast kapitein Frans Banninck was hij de luitenant van één van Amsterdams schutterijen. Van 1627 tot 1652 was van Ruytenburch Heer van Vlaerdingen en Vlaerdingen Ambacht. Hij was de zoon van Pieter Gerritszn. van Ruytenburch. Van Ruytenburch trouwde op 17 februari 1626 met Alida Jonckheyn. Samen kregen zij 3 zonen en 2 dochters. Het gezin woonde in het huis Het Hof op Buitenplaats Van Ruytenburch.
DE NACHTWACHT
Leuk feitje om te weten en nooit meer te vergeten: Van Ruytenburch is de man die op de Nachtwacht staat afgebeeld ‘in het geel’. De Nachtwacht is een schuttersstuk van de Hollandse kunstschilder Rembrandt van Rijn dat in 1642 gereed kwam. Het schilderij toont de compagnie die zich gereed maakt om uit te marcheren.
Bouwteam-Herinrichting-Buitenplaats-Vlaardingen-Van Dijk Maasland

HERINRICHTEN

 • Vervanging kademuur uit 1936
 • Herinrichting Hoflaan, inclusief riolering
 • Herstraten rijbaan Hoflaan i.v.m. verzakkingen die ontstaan zijn
 • Rond appartementengebouw groene blokhaag aanbrengen

“EEN KIJKJE TER PLEKKE IS ZEKER DE MOEITE WAARD! IN HET VOORJAAR VORMEN DE GEELKLEURIGE BLADEREN VAN DE GLEDITSIA’S EEN MOOI CONTRAST MET HET CORTENSTAAL EN OVERIGE OBJECTEN MET DAARTUSSEN DE GEBAKKEN STRAATKLINKERS.”

SIETSE HOGENES – DIRECTEUR VAN DIJK MAASLAND

M2 BESTRATING

KG CORTENSTAAL

M1 BEKLEDING DAMWAND

M2 DRAGLINESCHOTTEN IN BOOTHELLING

Bouwteam-Herinrichting-Buitenplaats-Vlaardingen-Van Dijk Maasland 3

FEITEN ALS EEN DIJK

 • Voor Cortenstaal is gekozen, omdat dit materiaal weervast en duurzaam is in combinatie met een robuuste uitstraling
 • In 1 vertrek van het verbeelde woonhuis wordt een tafel met stoelen geplaatst. Op tafelblad is historische informatie te zien voor het toegankelijke publiek
 • 17 bomen Gleditsia Triacantos Skyline geplant aan Hoflaan als markering v.m. oprijlaan naar Buitenplaats Ruytenburch
 • 10.000 stuks haagplanten zijn aangeplant
 • 365 m2 stalen stroken tussen de verharding
 • Scheepshelling is gemaakt van robuuste houten delen, waardoor fysiek én visueel het verdwenen contact met het water weer wordt hersteld