VAN DIJK DOOR DE JAREN HEEN

“Met onze wortels in de grond-, weg- en waterbouw, zijn we uitgegroeid tot een gerenommeerd specialist in de buitenruimte”

In 1953 start Van Dijk Maasland als loonbedrijf met 2 medewerkers. Maar door innovatiekracht en focus op samenwerking, groeide Van Dijk uit tot een landelijk actief familiebedrijf met ruim 100 medewerkers en zes dochterondernemingen. Lees hier ons verhaal…

INTRODUCTIE GECERTIFICEERD SCHUIMGLAS VOOR SLAPPE BODEM

Van Dijk Maasland introduceert onder de vlag van Rotim ICP een schuimglasproduct dat voldoet aan de Nederlandse wet-en regelgeving; het EcoBase Schuimglas is geboren en conform BRL-9331 gecertificeerd en hiermee vrij toepasbaar als lichtgewicht ophoogmateriaal in Nederlandse bodem. 

WINNAAR INNOVATIEPARTNERSCHAP KADEMUREN AMSTERDAM

De 1e innovatieve aanbesteding op het gebied van duurzame vernieuwing van kademuren in Nederland gewonnen. Onder de naam Kade 2.020 realiseert Van Dijk (CMD Civiele Werken) haar innovatie – in samenwerking met Sweco, Bouwadviesbureau Strackee en Oosterhof Holman. Een verrassend concept waarbij er vanaf het water wordt gewerkt, bomen behouden blijven en de overlast minimaal is.

kade2020.nl

PARTICIPATIE ETERNO MINERALS OF THE WORLD

Op 24 april 2015 wordt de Van Dijk Maasland Groep aandeelhouder van Eterno Minerals of World. Specialist in hoogwaardige minerale- en betonvloeren.

Naar de website

Eterno Logo

PARTICIPATIE TOMAELLO

Op 14 december 2013 sluit Tomaello B.V. zich aan bij de Van Dijk Maasland Groep. Tomaello realiseert prefab architectonische- en terrazzobeton elementen.
Vandaag de dag opereert Tomaello nog als zelfstandige B.V., met Giulio Tomaello aan het roer, maar waarbij stafactiviteiten zijn ondergebracht bij de Van Dijk Maasland Groep.
tomaello.nl

DIRECTIEWIJZIGING

Op 1 mei 2012 krijgen Frans van Dijk en Sietse Hogenes de volledige leiding over Van Dijk Maasland, waarbij Frans algemeen directeur is en Sietse technisch directeur.
tomaello.nl

OPRICHTING GREENSAND CIVIEL

Op 23 juni 2011 is greenSand Civiel opgericht.

greensand.nl

Greensand Logo

INNOVATIEBIJEENKOMST

Algemeen directeur Frans van Dijk spreekt afgevaardigden van gemeenten en overheden toe over de huidige marktontwikkelingen.

Voor het creëren van draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen in de markt organiseert Van Dijk regelmatig innovatiebijeenkomsten. Tijdens deze middagen brengt zij vraag en aanbod bij elkaar voor het stimuleren van efficiëntere werkmethoden en innovaties. Hoe er slimmer en beter kan worden samengewerkt, zowel op technisch gebied, alsook op het gebied van aanbestedingen.

OPRICHTING RESIFALT B.V.

Resifalt levert combinatiedeklagen voor het verbeteren van de mechanische en chemische bestendigheid van verhardingsconstructies. Resifalt B.V. is opgericht op 13 oktober 2010.

resifalt.nl

INNOVATIEBEZOEK I DOOR MINISTER EN BURGEMEESTER

Het innovatieve bedrijf Van Dijk Maasland ontving op 11 juli 2007 hooggeplaatst bezoek van minister Marjo van der Hoeven en burgemeester Rodenburg van gemeente Midden Delfland.

Tijdens het bezoek presenteerde Van Dijk enkele van haar innovaties en octrooien zoals het lichtgewicht ophogen van wegen en terreinen met EPS en schuimbeton en funderingstechnieken achter de plint met een minimum aan overlast.

OPRICHTING MOBIPLAY B.V.

Waar er gebouwd wordt, ontstaat dikwijls de behoefte aan tijdelijke kinderspeelplekken. Mobiplay is een uniek en modulaire systeem voor kinderspeelplekken dat voorziet in deze behoefte.

OPENING NIEUWE KANTOOR

Het huidige kantoorpand word in maart 1999 officieel geopend door burgemeester Mary Kokxhoorn.

OVERNAME KOSTER EN VERHAAR BETONBOUW

Van Dijk groeit. De allereerste overname, van het bedrijf Koster en Verhaar Betonbouw, vindt in 1992 plaats. In totaal heeft Van Dijk nu 60 medewerkers in dienst.
Koster-en-Verhaar - Van Dijk Maasland

PRIJSWINNAAR MEEST INNOVATIEVE LICHTGEWICHT CONSTRUCTIE MET EPS

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs bepaalt dat Van Dijk Maasland de meest innovatieve oplossing heeft bedacht voor lichtgewicht construeren: Een lichtgewicht wegconstructie met EPS/Nidaplast.

OPRICHTING COMBINATIE MIDDEN DELFLAND

Combinatie Midden Delfland Civiele Werken; een ijzersterke samenwerking tussen 3 Maaslandse aannemers. Opgericht voor een groot bodemsaneringsproject in de Maassluise Burgemeesterswijk, en anno 2020 nog altijd sterk in middelgrote projecten die vragen om daadkracht en innovatie.

1E "DRIJVENDE" PARKEERPLAATS IN NEDERLAND

3.500 m3 EPS in een voormalige vijverpartij, waarin het aanwezige slib is gestabiliseerd met kleikorrels.

BOUWWERELD ONDERSCHEIDING MINISTER ED NIJPELS

In 1989 overhandigde minister Nijpels de heuse BouwWereld onderscheiding aan Van Dijk, voor de inzending ‘ lichtgewicht bodemafsluiter (Anhypor Belbeton) in de categorie Product.

GROOTSCHALIGE EPS OPHOGING IN NEDERLAND

Het 1e grootschalige ophogingsproject met EPS in Nederland vindt plaats: 35.0000 m3 EPS, waarmee de verzakte woonwijk, ‘vak-G’ in Capelle a/d Ijssel compleet wordt opgehoogd.

START SAMENWERKING MET NOORSE WEGENBOUWLABORATORIUM

Kennisuitwisseling met het Noorse Wegenbouwlaboratorium, voor de toepassing van EPS in de openbare ruimte.

2E KANTOOR

Het jaar waarin Van Dijk het 2e kantoorpand betrok. Wederom aan de Weverskade in Maassluis.

1E SCHUIMBETON FABRIEK & OCTROOI BODEMAFSLUITINGEN MET SCHUIMBETON

In 1982 ontwikkelde Van Dijk haar 1e schuimbeton fabriek en verkreeg octrooi op isolerende en vochtafwerende bodemafsluitingen met schuimbeton.

ONTDEKKING SCHUIMBETON. PRODUCTNAAM: ANHYPORBELBETON

Oud-directeur Piet van Dijk zocht naar een lichtgewicht product dat in kruipruimten kon worden gebruikt voor het tegengaan van kruipruimteproblemen (vocht, stank, warmteverlies, schimmels etc.). Hier werd altijd zand voor gebruikt, maar zand zakte altijd weg.
Gelukkig ontdekte hij schuimbeton in het buitenland en introduceerde de producttoepassing Anhyporbelbeton in 1980 in Nederland. Voor het succesvol tegengaan van kruipruimteproblemen (en later ook voor toepassingen in wegen en terreinen).

EERSTE ONTWIKKELINGEN EPS OP SLAPPE BODEM

In 1977 ging het familiebedrijf zich specialiseren in lichtfunderingstechnieken op basis van polystyreen (EPS), in de volksmond: piepschuim. Van Dijk paste deze innovatie als eerste toe in Nederland. Uiteindelijk is Van Dijk de funderingstechniek op grote schaal gaan toepassen. Het eerste project werd uitgevoerd voor Psychiatrisch centrum Stadzicht Rotterdam; 800 m3 EPS.

1E PAND

Het eerste pand aan de Weverskade in Maassluis. Goed voor een stel bureaus en een tekentafel. Inmiddels heeft het bedrijf 35 werknemers in loondienst.

1E GRAAFMACHINE BIJNAAM HET HOBBELPAARD

1e graafmachine, en het tweede materieelstuk van Van Dijk: Het Hobbelpaard. Een materieelstuk dat gemaakt is volgens authentieke kwaliteit en degelijkheid: ‘Ik sprong er zo mee over de sloot’ (oud-directeur Piet van Dijk).

1E GROTE OPDRACHT

In 1957 een grote opdracht voor de Nederlandsche Heidemaatschappij. Dit was het moment dat we van loonwerk naar aannemerswerk groeiden.

1E TRACTOR

Piet van Dijk: “Mijn vader was een landbouwer die zonder land was komen te zitten. Hij was inventief. Met een lening van een vriend kocht hij een tractor, hing er een freesmachine aan en ging zijn diensten aan boeren aanbieden.”

GRONDLEGGER G.A. VAN DIJK.

De oorsprong van familiebedrijf Van Dijk Maasland ligt in Maassluis, toen Gilles Arie van Dijk daar in 1953 een ‘machinaal grondbewerkingsbedrijf’ vestigde, gespecialiseerd in ploegen, frezen en egaliseren. Hij deed dat niet alleen, maar met zijn zonen Gert, Piet en Gilles. Later kwam Piet van Dijk aan de leiding van het bedrijf.