MILIEUTECHNIEK

Een gezonde bodem is van levensbelang voor een duurzame toekomst. Van Dijk Maasland adviseert en begeleidt projecten waarbij verontreiniging moet worden gesaneerd, en waarbij de bodembeschermende maatregelen moeten worden getroffen. Een breed expertisepakket en een veelheid aan ervaring zorgen ervoor, dat er voor bijna elk (complexe) situatie een oplossing is, die de bodemkwaliteit weer gezond en leefbaar maakt. Bij Van Dijk Maasland Milieutechniek vindt u advies- en uitvoeringsexpertise onder één dak.

Calamiteit? Bel ons noodnummer: 06 514 777 77
Wel hulp, geen haast? 010 599 18 18

ADVISEREN EN UITVOEREN IN BODEM- EN MILIEUOPLOSSINGEN

In 1972 is Van Dijk Maasland gestart met het uitvoeren van bodem- en grondwatersaneringen en is inmiddels uitgegroeid tot een full service, uitvoerende én adviserende, milieutechnische organisatie.
Advies en uitvoering met verstand van zaken
Van Dijk Maasland geeft praktisch (bodem)advies waar u direct mee aan de slag kunt. Wij analyseren uw milieutechnische vraag, ontrafelen de (bodem)knelpunten en werken hiervoor een uitvoerbare oplossing uit. Dit doen wij binnen de wettelijks kaders, afgestemd op de omgevingsfactoren en tegen een realistische prijs. Ook voor de uitvoering kunt u heel goed bij ons terecht; Van Dijk Maasland is bevoegd alle voorkomende saneringen tot de hoogste veiligheidsklasse (tussen oranje en zwart) uit te voeren. Wij zijn gecertificeerd en erkend door het Ministerie van VROM voor het uitvoeren van bodemsaneringen conform BRL 7000, protocollen 7001 en 7004. Als er een probleem is dat direct om actie vraagt, is er onze calamiteitendienst die 24/7 voor u klaar staat om (milieu)incidenten snel en vakkundig aan te pakken.

KLANTGERICHT & DESKUNDIG

Met verstand van zaken zetten onze vakmensen zich 24/7 in om milieutechnische bodemproblematiek op te lossen. In een adviserende of uitvoerende rol. De milieutechnische organisatie van Van Dijk bestaat uit meerdere milieuteams met ervaren en gekeurde vakmensen, deskundig leidinggevenden (DLP) en met overdruk toegerust materieel.

De teams

De teams zijn geschoold volgens de laatste eisen en beschikken over uitgebreide (milieutechnische) ervaring. Onze mensen werken klantgericht, probleemoplossend en zijn stuk voor stuk deskundig. Wanneer de situatie daarom vraagt, werken we samen met externe bodem- en milieuspecialisten die ons ondersteunen als onderzoeks- en sparringspartner.

INTEGRALE UITVOERINGSEXPERTISE

Meerdere disciplines, één partij. Het volledig laten saneren, opbouwen, toerusten en/of beschermen van de bodem, waarbij u samenwerkt met slechts één partij.

Van Dijk Maasland Milieutechniek voert regelmatig milieutechnische werkzaamheden uit, gelijktijdig met het bouwrijp maken van locaties, het herinrichten van complexe binnenstedelijke omgevingen maar ook tijdens de uitvoering van funderingsherstel in woningen.

Van Dijk Maasland Milieutechniek opereert onder meer op industrielocaties, binnenstedelijke gebieden en bedrijventerreinen en beschikt over verschillende expertises om bodem- en grondwaterverontreiniging te saneren. Traditioneel en in-situ.

ONS EXPERTISEPAKKET BESTAAT UIT:

  • Bodemsaneringen
  • Grondwatersaneringen
  • Tanksaneringen
  • Bodembeschermende voorzieningen zoals de aanleg van vloeistofdichte (beton)vloeren
  • Bodemisolatietechnieken
  • Bodemluchtinjectiesystemen
  • Milieu-incidentenbestrijding

UITDAGENDE SITUATIES

Werken in uitdagende situaties, binnen multidisciplinaire projecten en onder archeologische en OCE begeleiding (opsporen van conventionele explosieven), zijn omstandigheden waarin wij ruime ervaring hebben. Door onze integrale aanpak en eigen deskundige milieuteams optimaliseren wij de planning, besparen we kosten en stemmen we optimaal af met de betrokken partijen.

CALAMITEITEN OPLOSSEN (24/7)

Een (milieu)bedreigende situatie? Van Dijk staat 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Via ons noodnummer 06 514 777 77 hebben wij al tal van calamiteiten snel en vakkundig weten op te lossen.

Adequaat handelen tijdens een calamiteit of (milieu)incident is essentieel. Ons calamiteitenteam is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar om (milieu)incidenten snel en vakkundig aan te pakken. Via ons calamiteitennummer krijgt u direct de coördinator ‘uitvoering’ te spreken. Indien nodig is één van onze specialisten binnen 2 uur ter plaatse, om de eerste bereddering uit te voeren. De te nemen maatregelen stemmen wij altijd in nauw overleg met u, het bevoegd gezag en andere betrokken partijen af. Zo zorgen wij ervoor dat de situatie snel, deskundig en beheerst wordt aangepakt.