EXPERTISES

Infra

Wij zien infra(structuur) als iets wat ons letterlijk verbindt. Onderling, met onze opdrachtgevers en eindgebruikers. Deze verbinding willen wij in elk project tot stand te brengen. Dit vertaalt zich in een integrale aanpak met onze…

BETON & WATERBOUW

Vanaf de overname van Koster en Verhaar Betonbouw uit Arkel in 1993 zijn we ons gaan richten op grotere bouw- en waterbouw constructies zoals bruggen, kademuren, sluizen en kelders. Inmiddels zijn deze…

VDM FUNDERINGSTECHNIEK

De noodzaak voor een duurzaam bouwwerk is een draagkrachtige fundering. Van Dijk Maasland adviseert en realiseert projecten waarbij funderingsherstel of vernieuwing noodzakelijk is. Wij bieden …

VDM HEIWERKEN

Van Dijk is uw leverancier voor diverse heiwerkzaamheden. Bijvoorbeeld voor het onderheien van bestaande bouw, uitbouw en nieuwbouw, met stalen buispalen of houten palen. Waar we in uitblinken is het heien op moeilijk bereikbare plaatsen. Dit kunnen wij trilling arm uitvoeren …

BOUWEN OP SLAPPE BODEM

Van Dijk Maasland is specialist in het bouwen op slappe bodem. Al 45 jaar ontwikkelen wij een breed scala aan zettingsarme technieken welke optimaal zijn afgestemd op de lokale situatie.

MILIEUTECHNIEK

Een gezonde bodem is van levensbelang voor een duurzame toekomst. Van Dijk Maasland adviseert en begeleidt projecten waarbij verontreiniging moet worden gesaneerd en waarbij de bodem-beschermende…

GROEN

Onze oorsprong ligt in de cultuurtechnische landbewerking. Deze ‘roots’ zijn een waardevolle basis voor ons huidig groenspecialisme waarin we ons richten op het verbeteren van de buitenruimte met duurzame groen toepassingen.

SCHUIMBETON

Schuimbeton is een lichtgewicht ophoog-, funderings-, en isolatiemateriaal wat wordt gebruikt binnen de woning- en wegenbouw. Schuimbeton bestaat uit cement, water en een schuimvormende hulpstof. Schuimbeton wordt…

COMBINATIEDEKLAGEN

Resifalt combinatiedeklagen verbetert de draagkracht van de asfaltverharding. Hiertoe wordt een zeer open asfalt beton (ZOAB) gevuld met een hoogwaardige cementslurry wat resulteert in een combinatiedeklaag. Deze is zo…