WIJKOPHOGING EN BODEMSANERING JOHANN STRAUSSPLEIN SCHIEDAM

In opdracht van Gemeente Schiedam vond er, rondom 6 flatgebouwen bij het Johann Straussplein, een bodemsanering en een wijkophoging plaats. Op basis van de laagste prijs werd Van Dijk gekozen tot de beste partij om het project uit te voeren. Het doel: Het inzetten van diverse van onze specialismen, zoals lichtfunderingstechnieken, riolerings- en groenwerk om de wijk weer mooi en duurzaam te maken.
Er moest rekening gehouden worden met zettingen in het straatwerk (soms tot wel 80 cm diep), ondergrondse vervuiling en verouderde inrichting. De oplossing: Toepassing van lichtgewicht BIMS, gebruik van EPS-ophoogmateriaal, groenwerk, uitvoeren van sanerings-, riolerings- en straatwerk.

“HET BEREIKBAAR EN VEILIG HOUDEN VAN DE OMGEVING WAS EEN BELANGRIJK SPEERPUNT. HET PROJECT IS DAAROM IN 7 FASES UITGEVOERD.”

WERKVOORBEREIDER

FOCUS

 • Realiseren lichtgewicht EPS evenwichtsconstructie
 • Minimaal aantal transportbewegingen
 • Optimale en efficiënte werkwijze
 • Waarborgen veilige leef- en werkomgeving
 • Verhoogd risico op diefstal en vandalisme
 • Saneren onder en rondom flatgebouwen
 • Optimale bereikbaarheid tijdens de uitvoering
 • Coördinatie en integratie nuts werkzaamheden
 • Fasering afstemming op beschikbaarheid parkeerplaatsen
 • Verbetering en ophoging groengebieden
 • Behouden en verplanten bestaande bomen
 • 1 jaar groenonderhoud voor gras en heesters
 • 2 jaar groenonderhoud voor bomen
SANEREN, OPHOGEN, HERINRICHTEN
Voorafgaand de ophoging heeft er bodemsanering plaatsgevonden onder en rondom de flats. Vijf oude ondergrondse huisbrandolietanks en het resultaat van hun lekkages moesten worden verwijderd. Tijdens het proces zijn de kabels en leidingen op zg. leidingbruggen gelegd, en is er op sommige plekken maar liefst een pakket van 80 cm EPS aangebracht om de grond lichtgewicht op te hogen. Naast de sanering is er een gescheiden rioolstelsel aangebracht. Erna zijn bestrating, parkeervakken en trottoirs aangebracht. Het groene middengebied tussen de flats is heringericht, waarbij 45 bomen met een verplantmachine zijn verplant en diverse inrichtingselementen zoals lichtmasten en bankjes zijn geplaatst.

Het hele project is vanwege het goed bereikbaar houden van de flatgebouwen, in 7 fases uitgevoerd, naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.

Bodemsanering-en-reconstructie-Johan-Straussplein-Schiedam-Van Dijk Maasland

GEMEENTE SCHIEDAM

“De werkzaamheden zijn op een vakkundige, regelmatige wijze en naar volle tevredenheid uitgevoerd en binnen de gestelde termijn tot een goed einde gebracht.”

OMGEVINGSTEVREDENHEID

 • BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID: 9.0
 • ORDE EN NETHEID WERKTERREIN: 9.0
 • KWALITEIT OPGELEVERD WERK : 9.0
 • WERKHOUDING WERKNEMERS : 8.8
 • INFORMATIE EN COMMUNICATIE: 8.0

“OM ZETTINGEN IN DE TOEKOMST TE VOORKOMEN IS HET RELATIEF ZWARE ZAND VERVANGEN DOOR HET LICHTGEWICHT EPS EN BIMS.”

WERKVOORBEREIDER

M2 GROENINRICHTING

TON VERONTREINIGDE GROND

M3 LICHTFUNDERINGSMATERIAAL

M2 VERHARDINGSOPPERVLAK

Bodemsanering-en-reconstructie-Johan-Straussplein-Schiedam-Van Dijk Maasland 2

FEITEN ALS EEN DIJK

 • 5.498 m3 EPS (piepschuim)
 • 21.070 m2 geotextiel
 • 1.337 m3 bims
 • 1.640 m riool
 • 11.218 m2 verhardingsoppervlak
 • 3.000 m3 groengebied
 • 5.000 st heesters
 • 35 st bestaande bomen stamdiameter 30-45 cm verplant
 • 21 st nieuwe bomen geplant
 • 5 st huisbrandolietanks 10.000 ltr verwijderd
 • 4.400 ton saneren verontreinigde grond
 • 50 uitvoeringsweken
IN DE MEDIA
Voor het behoud van de bomen rondom de flat, is gekozen voor het verplanten van bomen met een speciale verplant-machine. Op Schiedam-24 is zie je hoe dit is gegaan. 
Bodemsanering-EPS-wijkophoging-Johan-Straussplein-Schiedam-Van-Dijk-Maasland