HERINRICHTING BUITENRUIMTE KONINGSHOEK MAASSLUIS

Op basis van een EMVI aanbesteding met RAW bestek, heeft Van Dijk (in 100% onderaanneming van Van Ooijen Gouda) van Gemeente Maassluis opdracht gekregen voor de herinrichting van de buitenruimte bij het pas gerenoveerde winkelcentrum Koningshoek Maassluis.

Doelstelling: Bereikbaar houden van de winkels – dus handhaven van zoveel mogelijk parkeervakken tijdens de herinrichting. Door slimme fasering zijn telkens 722 parkeerplekken gehandhaafd.

“DE HOOGWAARDIGE BUITENRUIMTE DRAAGT BIJ AAN DE FRISSE UITSTRALING VAN HET WINKELCENTRUM.”

Y. DE VOS – WERKVOORBEREIDER VAN DIJK MAASLAND

FOCUS

 • Bereikbaar houden winkels
 • Parkeergelegenheid waarborgen
 • Hogere bezoekersaantallen tijdens uitvoering
 • Omgevingsmanagement
 • Toegankelijk houden
 • Risicomanagement
 • Duurzaam: toepassing van led-verlichting en meer bomen
 • Vervangen straatwerk, rioolwerkzaamheden, saneringswerk, aanbrengen nieuw straatmeubilair en beplanting.
 • Winkelacties – Events en PR
PARKEERPLEK-GARANTIE
Belangrijk in dit project was het handhaven van zoveel mogelijk parkeerplaatsen en van de goede bereikbaarheid van de winkels. Dit zodat de aanloop voor winkeliers gegarandeerd wordt.

Telkens heeft Van Dijk een minimum van 722 parkeerplaatsen gehandhaafd. Dit vergde soms wat creativiteit, maar het lukte Van Dijk telkens opnieuw om hierin alle stakeholders tevreden te stellen. Mede dankzij de inzet van een communicatieadviseur.

Herinrichting-buitenruimte-Koningshoek-te-Maassluis-Van Dijk Maasland 2

M1 VERHARDINGEN (OVERIGE)

M1 PVC RIOLERING

STRAATBAKSTENEN

M2 NATUURSTEENBESTRATING

“NAAST MEER PARKEERGELEGENHEID ZIJN ER NU MEER BOMEN EN ANDER GROEN.”

Y. DE VOS – WERKVOORBEREIDER VAN DIJK MAASLAND
Herinrichting-buitenruimte-Koningshoek-te-Maassluis-Van Dijk Maasland 5

FEITEN ALS EEN DIJK

 • Herinrichten buitenruimte winkelcentrum Koningshoek Maassluis
 • Meer parkeergelegenheid, frisse uitstraling
 • Opbreek- en grondwerkzaamheden
 • Saneringswerkzaamheden
 • Aanbrengen onder- en bovengrondse containers
 • Aanbrengen terreininrichtingselementen
 • Ontwerpen en toepassen klimaatadaptieve maatregelen ter plaatse van te planten bomen, bestaande uit bomengrond incl. 11,5 gewichtsprocent olivijn.
 • 350 m1 betonnen riolering
 • 8.790 m1 opsluitingen
 • 345 m1 parkbanden
 • 13.425 m2 gebakken straatbakstenen