HERINRICHTING BINNENSTAD MAASSLUIS

In opdracht van Gemeente Maassluis revitaliseerde Van Dijk Maasland de oude binnenstad van Maassluis. Op basis van de hoogste EMVI score werd Van Dijk verkozen tot meest geschikte partij om mee samen te werken.

Doelstelling: Authentieke uitstraling van de binnenstad behouden (eenvoud en allure), uitvoeren binnen 6 maanden met minimale hinder en intensieve samenwerking met de omgeving. En of dat gelukt is? Wij, onze opdrachtgever en de omgeving vinden van wel!

“DE AFSTEMMING MET DE OMGEVING EN DE PROJECTORGANISATIE VAN DE OPDRACHTGEVER WAS UNIEK TE NOEMEN.”

ADVISEUR GEMEENTE MAASSLUIS

FOCUS

 • Revitaliseren binnenstad
 • Authentieke uitstraling behouden
 • 1e EMVI project door Van Dijk
 • Opdrachtgever Gemeente Maassluis
 • Binnen 6 maanden
 • Toegankelijk houden
 • Hinder minimaliseren
 • Just in Time management
 • Intensief samenwerken met stakeholders
 • Mix van expertises (straten, rioleren, rollagen, bruggen, fontein natuursteen, Delftse stoepjes, straatmeubilair)
 • Winkelacties – Events en PR
 • Kwaliteit leveren
KWALITEIT IN UITVOERING
De gebruikersgerichte focus maakt dit project bijzonder. Het zo min mogelijk hinder geven tijdens de werkzaamheden is gelukt door just in time management en intensieve samenwerking met stakeholders. Waarbij eens per twee weken werd afgesproken met winkeliers voor het organiseren van winkelacties om hun klantbezoeken op peil te houden.

Door juiste projectbeheersing, regelmatige communicatie met alle belanghebbenden en door de brede inzet van expertises is door Van Dijk een project neergezet van hoogstaande kwaliteit onder de juiste verwachtingen.

Herinrichting-binnenstad-Maassluis-Van Dijk Maasland 3

ADVISEUR GEMEENTE MAASSLUIS

“Van Dijk voldeed ruimschoots aan de door zichzelf opgelegde EMVI criteria en overtrof die op sommige punten. Die criteria werden zwaar meegewogen in de EMVI aanbesteding en Van Dijk maakte ze ook waar”

“De afstemming met de omgeving en de projectorganisatie van de opdrachtgever was uniek te noemen. Zelden zo’n betrokken aannemer meegemaakt”

KLANTTEVREDENHEID

 • WERKHOUDING WERKNEMERS : 9
 • INLEVINGSVERMOGEN EN AANPAK: 8
 • COMMUNICATIE: 8
 • OPLOSSINGSGERICHT VERMOGEN : 8
 • MINIMALISEREN HINDERBELEVING : 8
 • KWALITEIT OPGELEVERD WERK : 8

“IK ZOU VAN DIJK ZEKER AANBEVELEN OMDAT MEN BINNEN VAN DIJK OP ALLE NIVEAUS KLANTGERICHT WERKT!”

VOORZITTER WINKELIERSVERENIGING STADSHART MAASSLUIS

(VOORMALIG) VOORZITTER STADSHART MAASSLUIS (WINKELIERSVERENIGING)

“De samenwerking tussen Van Dijk en het Stadshart hebben erin geresulteerd dat de communicatie goed verliep. Als we iets wilden bespreken, stond Van Dijk hier altijd open voor. Overlast is hierdoor beperkt gebleven”

“Bijzonder aan dit traject is dat de winkeliers van het Stadshart vanaf het begin van het traject betrokken zijn geweest.”

“Ik zou Van Dijk zeker aanbevelen omdat men binnen Van Dijk op alle niveaus klantgericht werkt!”

OMGEVINGSTEVREDENHEID

 • INLEVINGSVERMOGEN EN AANPAK: 9
 • COMMUNICATIE: 9
 • SAMENWERKING MET OMGEVING: 9
 • WERKHOUDING WERKNEMERS : 9
 • OPLOSSINGSGERICHT VERMOGEN : 9
 • MINIMALISEREN HINDERBELEVING : 9
 • KWALITEIT OPGELEVERD WERK: 9
Herinrichting-binnenstad-Maassluis-Van Dijk Maasland 5

FEITEN ALS EEN DIJK

 • 3 Bruggen renoveren
  • 1  monumentale Fortegrachtbrug
 • 1 gemaal restaureren
 • 685 m1 rollagen kademuur vervangen
 • 9.771 m2 gebakken straatbakstenen
 • 98 st natuurstenen Delftse stoepjes (525 m2)
 • 58 st Gietijzeren authentieke lantaarns
 • 6 maanden uitvoeringstijd
 • 4 bruggen (1 nieuwe, 3 renovatie waarvan 1 monumentaal)
 • 1 st natuurstenen fontein met LED verlichting

‘DE SAMENWERKING HEB IK ALS HEEL POSITIEF ERVAREN!’

‘De samenwerking heb ik als heel positief ervaren. En dit gevoel draag ik niet alleen, maar geldt voor het hele bestuur en de leden van Stadshart Maassluis (werd specifiek benoemd in onze vergadering vorige week). De acties hebben het gewenste resultaat bereikt in de zin dat er wederzijds begrip is gecreëerd door Van Dijk en dat daardoor de werkzaamheden soepel konden verlopen. Door de acties hebben we als ondernemers extra aandacht gekregen, hetgeen natuurlijk altijd positief is!’
OVER DE MANIER VAN UITVOEREN:
‘Meer dan voortreffelijk. Ik denk dat dit de mening is van vele ondernemers hier in de binnenstad. Dit weerspiegelt zich denk ik ook wel in feit dat tijdens het slechte weer rondom kerst de mannen Van Dijk door de ondernemers verwend zijn met broodjes warme worst enzo.’

OVER DE FLEXIBILITEIT:
“Als je een op- of aanmerking had richting de vaklui, losten zij ‘het probleem’ direct op.”

Herinrichting-binnenstad-Maassluis-Van Dijk Maasland 6

ACHTER DE SCHERMEN

UITVOERDER BJÖRN AAN HET WOORD.

Bij Van Dijk sinds 2003, uitvoerder sinds 2008. Zorgt ervoor dat alle werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd. Is belangrijke spil tussen projectleider, opzichter/directievoerder, uitvoerend personeel, winkeliers en bewoners.

WAT MAAKT HET PROJECT BIJZONDER?

‘Dat er ondanks de vele negatieve reacties van winkeliers voordat de werkzaamheden begonnen er weinig tot geen klachten zijn geweest tot heden.’

HOE IS DE SAMENWERKING MET DE OPDRACHTGEVER?

‘De samenwerking met de gemeente verloopt positief. We dragen ons steentje bij waar nodig, met betrekking tot het meedenken in de wijze van uitvoering van bepaalde werkzaamheden tot het oplossen van problemen, etc.’

TOT SLOT

‘Ik en mijn team vertrouwen elkaar in het op een juiste manier uitvoeren van de werkzaamheden. We beschikken over de benodigde vakkennis en ik let erop dat kwaliteit wordt nagestreefd.’

Architect: ESscapes – Karin van Essen
Fotografie: Marcel Wolthers