BOUW- EN WOONRIJP MAKEN BEDRIJVENTERREIN LELY MAASSLUIS

Projectomschrijving

Ten behoeve van het nieuwbouwproject Lely, een fabrieks- en hoofdkantoorlocatie in de Dijkpolder in Maassluis (22.500 m² fabriek, 10.500 m² kantoor), heeft Van Dijk Maasland onder de vlag van CMD Civiele Werken, samen met combinanten, de buitenruimte bouw-en woonrijp gemaakt. Het project mag oprecht bijzonder genoemd worden. Het nieuwe internationale hoofdkantoor maakt namelijk kans om gecertificeerd te worden als het meest duurzame industriële gebouw in Europa. CMD is er trots op hieraan meegewerkt te mogen hebben.
Een passende buitenruimte

In 2011 zette CMD de eerste schop in de grond waar tot dat moment zich alleen nog weilanden bevonden. De weinig draagkrachtige ondergrond maakte dit project tot een uitdaging. Om de gevreesde zettingen te voorkomen is gestart met het aanbrengen van voorbelasting inclusief verticale drainage. Op risicovolle gebieden, ook na de voorbelasting, is er EPS (piepschuim) en BIMS in de ondergrond aangebracht. Dit om de ondergrond zo min mogelijk te belasten.

Na het grootgrondverzet zijn (prefab) keerwanden geplaatst. Om te voldoen aan de extra constructieve eisen voor dit gebied, is er een op palen gefundeerde keerwand geplaatst. Vervolgens is er een gescheiden rioolstelsel aangebracht en zijn voorzieningen voor kabels en leidingen getroffen.

“DE SAMENWERKING MET DE OPDRACHTGEVER VERLIEP BIJZONDER GOED”

UITVOERDER VAN CMD CIVIELE WERKEN

FOCUS

  • Goede toegankelijkheid
  • Verkeersbrug aanleggen
  • Kunststof fietsbrug
  • Voorzieningen tegen zettingen – de helling van de brug bestaat onder andere uit getrapt geplaatste blokken EPS, afgedekt met grond.
  • Extra verdiepte waterpartij, incl. Helofytenfilter (moerasfilter) voor de optimalisatie van de waterkwaliteit
  • Asfalt aanbrengen
  • Groen aanbrengen

BIJZONDER GOEDE SAMENWERKING

De samenwerking tussen CMD en Lely is bijzonder goed verlopen. Met de bouwkundig aannemer is veelvuldig overleg gepleegd om werkzaamheden af te stemmen en de planning te waarborgen. Het werk is uiteindelijk naar volle tevredenheid en binnen de gestelde termijn aan Lely Industries opgeleverd.

Bouw-en-woonrijpmaken-Campus-Lely-Maassluis-CMD-Van Dijk