RECONSTRUCTIE MARELPLEIN MAASSLUIS

Als onderdeel van het door ons in een eerder stadium uitgevoerde project ‘Herinrichting binnenstad Maassluis’, is het project ‘Reconstructie Marelplein Maassluis’ in het leven geroepen. Met een bouwteam, op basis van een EMVI aanbesteding, is dit project uitgevoerd. Het Marelplein is een belangrijke verkeersader in Maassluis. De benodigde werkzaamheden dienden dan ook in een zeer korte tijd en mét handhaving van een goede doorstroming gerealiseerd te worden.

Van Dijk kreeg van gemeente Maassluis het vertrouwen en ging op basis van het ontwerp van architect Karin van Essen aan de slag. Zowel de uitvoeringswijze als de fasering zijn met omwonenden en stakeholders afgestemd. Dit heeft geleid tot een slimme fasering met noodweg, waarbij al het gemotoriseerd verkeer doorgang kon blijven vinden.

“HET EINDRESULTAAT IS ECHT EEN VERFRAAIING VAN DE BINNENSTAD”

MICHIEL VAN DER GAAG – UITVOERDER BIJ VAN DIJK MAASLAND B.V.

FOCUS

 • Aansluiten bij kwaliteitsuitstraling historische binnenstad
 • Minimale hinderbeleving
 • Garanderen doorgang verkeer over Marelplein
 • Sturen en inspelen op mogelijke veranderingen in de planning
 • Zeer korte ontwerp- en uitvoeringsperiode
 • Werken in verontreinigde grond
 • Uitvoeren omgevingsmanagement
 • Uitwerken definitief ontwerp
 • Intensief samenwerken met stakeholders en omwonenden
 • Integratie verplaatsen kabels en leidingen
 • Geluidsreducerende verharding
 • Reconstructie en vervanging OV
 • Overall coördinatie OCE, archeologie- en milieukundige begeleiding
OPSPORING CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (OCE)
Uit een vooraf uitgevoerde historisch vooronderzoek is naar voren gekomen dat in de directe omgeving van het plangebied diverse oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden, waardoor de werkzaamheden plaatsvinden in een gebied dat verdacht is op het aantreffen van achtergebleven Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog.

Om het risico op het aantreffen en mogelijk ongewenst detoneren van CE te beheersen, is besloten de werkzaamheden in de onderzoeksfase uit te laten voeren onder opsporingsbegeleiding. Een noodzakelijke actie om een veilige werk- en leefomgeving op en nabij het project te creëren.

Uiteindelijk zijn er geen explosieven gevonden.

Reconstructie-Marelplein-Maassluis-Van-Dijk-Maasland 2

M2 GEBAKKEN STRAATSTENEN

M NATUURSTEEN BANDEN

WEKEN UITVOERINGSDUUR

ST GELUIDSREDUCERENDE STENEN

Reconstructie-Marelplein-Maassluis-Van-Dijk-Maasland 3

FEITEN ALS EEN DIJK

 • 5.950 m2 verhardingsoppervlak
 • 4.300 m2 gebakken bestratingsmaterialen
 • 70 m1 natuursteen (zit)randen
 • 4 st ondergrondse evenementenkasten (PUTkast)
 • 3.409 st bomen en plantgoed
 • 540 ton saneren verontreinigde grond
 • 8 weken ontwerpfase
 • 26 weken uitvoeringsfase
 • Werkzaamheden opgeleverd volgens planning
GELUIDSREDUCERENDE WEG
De uiteindelijke weg is van een geluidsreducerende soort; de deklaag van de stenen zorgt ervoor dat de weg minder (in elk geval niet meer) decibel oplevert dan het al deed.
WERKZAAMHEDEN
Saneren bodemverontreiniging, verplaatsen ondergrondse containers, datakast verplaatsen, nutsleidingen, nieuwe wegfundatie aanbrengen voor hoofdrijbaan, kolken, straatwerk aanbrengen (gebakken stenen en natuursteen), terreininrichting -, elementen-, beplanting (bomen en heesters)-, extra parkeerplaatsen – en nieuwe verlichting aanbrengen.
Reconstructie-Marelplein-Maassluis-Van Dijk Maasland