RECONSTRUCTIE EN OPHOGING KETHEL OOST SCHIEDAM

Op 29 oktober 2016 werd de 2 jaar durende ophoging van Kethel Oost feestelijk afgesloten. De goede samenwerking met de buurt en de gemeente Schiedam, maar ook de goede kwaliteit van het opgeleverde werk hebben bijgedragen aan een blijvend positieve sfeer in de wijk.

Het straatwerk in de wijk was verzakt, op sommige punten tot wel een halve meter. Om nieuwe zakkingen te voorkomen is het zware zand vervangen door lichtgewicht piepschuim. Ook is tegelijkertijd de riolering en de inrichting vernieuwd.

Telkens als een straat was opgehoogd, werd dit gevierd met de onthulling van een bronzen vogelkunstwerk. Dit gaf de wijk in combinatie met de nieuwe inrichting een mooie aanblik. Van Dijk heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd in de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten met en voor de wijk. Een prettige samenwerking met de bewoners en de gemeente heeft dit mogelijk gemaakt.

“NIETS DAN LOF, GOEDE COMMUNICATIE EN BEHULPZAAMHEID. NIETS IS TEVEEL GEWEEST.”

“PETJE AF VOOR DE HARDE WERKERS EN VAKKUNDIGHEID WAARMEE ALLES WORDT AANGEPAKT. DE SERVICE NAAR DE BEWONERS IS GROOT.”

FOCUS

 • Minimaal aantal transportbewegingen
 • Uitvoeren omgevingsmanagement
 • Minimale overlast en hinderbeleving
 • Afstemming en integratie nutsbedrijven
 • Handhaven bestaande bomen
 • Waarborgen veiligheid bewoners en omgeving
 • Zo efficiënt mogelijke werkwijze
 • Garanderen bereikbaarheid nood- en hulpdiensten
 • Continu bereikbaar houden van woningen
 • Creëren draagvlak en motivatie bij omgeving tijdens uitvoering
 • Gewichtsneutrale uitvoering met EPS (piepschuim)
 • Complete reconstructie buitenruimte

VOGELKUNST SCHIEDAM

Het echtpaar Van Vliet uit Schiedam-Kethel is trots op het feit dat hun gevel afgelopen zaterdag is opgesierd met een kunstwerk van Sjef Henderickx. Het betreft De Lepelaar die symbool staat voor de cluster Oever.

Bij de afronding van elke fase van de ophoogwerkzaamheden in de wijk wordt een kunstwerk geschonken aan de buurt door aannemer Van Dijk Maasland uit Maasland. Zo’n zestig belangstellenden hebben de onthulling bijgewoond. Na de Uil, Grutto, Koekoek en Bonte Specht is de Lepelaar het vijfde vogel-kunstwerk dat opgehangen is.

Volgend voorjaar zal er verder worden gegaan met de voortgang naar de voltooiing van het kunstwerk. Van Dijk Maasland heeft inmiddels ook de vijfde fase afgerond tot tevredenheid van de bewoners van Kethel-Oost.

Bron

EPS-ophoging-en-herinrichting-Kethel-Oost-Schiedam-Van dijk maasland 3

DIRECTIEVOERDER GEMEENTE SCHIEDAM

“De werkzaamheden zijn op een vakkundige, regelmatige wijze en naar volle tevredenheid uitgevoerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat vanuit de omgeving, óndanks de grootschalige reconstructie, mede vanwege de kennis en ervaring van Van Dijk Maasland BV géén noemenswaardige klachten zijn ontvangen ten aanzien van omgevingshinder.”

OMGEVINGSTEVREDENHEID

 • SAMENWERKING MET OMGEVING: 8.8
 • WERKHOUDING MEDEWERKERS: 8.3
 • BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID: 8.2
 • COMMUNICATIE EN INFORMATIE: 8
 • KWALITEIT OPGELEVERD WERK: 8
EPS-ophoging-en-herinrichting-Kethel-Oost-Schiedam-Van DIjk maasland 4

FEITEN ALS EEN DIJK

 • 50.007 m2 geotextiel
 • 6.548 m3 EPS (piepschuim)
 • 1.598 m3 bims
 • 2.932 m hoofdriolering
 • 1.526 m drainage
 • 625 m3 schuimbeton kruipruimte isolatie
 • 13.775 m2 verhardingsoppervlak