RECONSTRUCTIE MARATHONWEG VLAARDINGEN

In 2022 ving Van Dijk Maasland aan met reconstructie van de zeer drukbereden Marathonweg in Vlaardingen. In totaal hebben we drie kruisingen gereconstrueerd, waarbij we extra rijbanen en slimme VRI’s hebben aangebracht. De grootste uitdaging in dit project was de doorstroming van het verkeer te waarborgen, wat door de aanleg van een bypass, optimale planning en omgevingsmanagement goed gelukt is.

De reconstructie van de Marathonweg is door Van Dijk Maasland naar tevredenheid gerealiseerd in een bouwteam met gemeente Vlaardingen, op basis van een EMVI aanbesteding.

FOCUS

 • Reconstructie drie drukbereden kruispunten
 • Waarborgen doorstroming verkeer
 • Uitstekend omgevingsmanagement
 • Strakke planning en fasering i.v.m. naadloze aansluiting op nieuwe afrit A20

Werkzaamheden

 • Jan-April ’23 | Kruispunt A20/Westlandseweg:
  Opnieuw inrichten kruispunt en aansluiting op de nieuwe afrit
 • Mei-Juli ’23 | Kruispunt Marathonweg/Marnixlaan:
  Herinrichting van het kruispunt waaronder het realiseren van extra rijbanen
 • Aug ’23 | Kruispunt A20 (noordzijde)/Marathonweg :
  Herinrichting van het kruispunt waaronder het realiseren van extra rijbanen

HINDERBELEVING TOT MINIMUM BEPERKT

Heel autorijdend Vlaardingen leed dagelijks onder de files op de drie kruispunten. Hoog tijd om de kruispunten te reconstrueren, waarbij Van Dijk Maasland in een bouwteam met gemeente Vlaardingen,  specialistische kennis mocht toepassen om de reconstructie vlekkeloos te laten verlopen. Op basis van een eigen ontwerp (en via bestek), uitstekende planning en fasering en passend omgevingsmanagement is dit gerealiseerd. Vanwege de aanleg van een bypass bij de Marnixlaan, en door het werk bij alledrie de kruispunten ook ’s nachts en tijdens de bouwvak uit te voeren, is de hinderbeleving tot een minimum beperkt gebleven.

Extra opstelstroken en geluidsreducerend asfalt
De reconstructie van de drie kruispunten levert extra opstelstroken en nieuwe en aangepaste slimme VRI’S (verkeerslichten) op, wat de doorstroming enorm ten goede komt.
Daarnaast zijn tussenliggende wegvakken voorzien van een laag geluidsreducerend asfalt.

POSITIEVE REACTIES

De aanpak heeft gezorgd voor veel positieve reacties vanuit de omgeving. ‘We zijn blij met hoe het gegaan is’, wist een omwonende ons te vertellen. Ook de gemeente is tevreden met samenwerking in het bouwteam; planningen zijn gehaald en de kruispunten zijn conform bestek en volgens eigen ontwerp opgesteld, uitgevoerd en opgeleverd.

 

 

Bouwteam-Herinrichting-Buitenplaats-Vlaardingen-Van Dijk Maasland

RECONSTRUCTIE

 • Ontzorgen opdrachtgever
 • Bouwteam
 • Eigen ontwerp & realisatie & bestek
 • Aanleg extra opstelstroken
 • Opbreken verharding, aanbrengen nieuwe fundering met BIMS, asfalteren
 • Nieuwe VRI’s en aanpassen VRI’s

TON GELUIDSREDUCERENDE DEKLAAG

M2 FUNDERINGSWAPENING

M3 LICHTFUNDERINGSMATERIAAL

TON ASFALT

Bouwteam-Herinrichting-Buitenplaats-Vlaardingen-Van Dijk Maasland 3

FEITEN ALS EEN DIJK

 • Op de aanliggende wegvakken is een nieuwe deklaag van geluidsreducerend asfalt aangebracht.
 • Vanuit een Voorlopig Ontwerp zijn een Definitief en Uitvoerings Ontwerp opgesteld;
 • Er heeft intensieve afstemming plaatsgevonden met de stakeholders van Rijkswaterstaat, BAAK (aannemer nieuwe afrit A20) en afdeling verkeer over de fasering en planning van de werkzaamheden. Daarnaast heeft er afstemming plaatsgevonden met nood- en hulpdiensten, RET, nutspartijen en omliggende stakeholders.
 • Er zijn maatregelen getroffen om flora en fauna tijdens de werkzaamheden te beschermen
 • Diverse bomen zijn verplant en nieuw straatmeubilair is aangebracht.