BODEMSANERING VOORMALIG TANKSTATION BEVERWIJK

In opdracht van Louwman Real Estate heeft Van Dijk Maasland een bodemsanering uitgevoerd. Aanleiding was een oud tankstation en garagebedrijf dat werd gesloopt, waarbij de bodem opgeruimd moest worden.

Het multidisciplinaire bodemsaneringsproject is uitgevoerd conform SIKB 7000 en opgeleverd naar tevredenheid van Louwman Real Estate.

“EEN UITDAGEND BODEMSANERINGSPROJECT VANWEGE HET MULTIDISCIPLINAIRE KARAKTER” 

PETER DE FIJTER – PROJECTLEIDER VAN DIJK MAASLAND

MULTIDISCIPLINAIR PROJECT

  • Slopen bestaande betonvloer
  • Opbreekwerkzaamheden bestaande verharding
  • Toepassen bronbemaling en grondwaterzuivering
  • Vrijgraven & transport brandstoftanks
  • Ontgraven & afvoeren & ter verwerking aanbieden verontreinigde grond
  • Aanbrengen zand t.b.v. leeflaag

BODEMSANERING CONFORM BRL SIKB905

In de bodem zaten vier ondergrondse tanks, een oliewaterafscheider. In de loop der jaren was er ook bodemvervuiling opgetreden.

De werkzaamheden omvatten het saneren van de bodem, het verwijderen van de brandstoftanks en deze laten professioneel laten reinigen volgens het BRL SIKB905 certificaat, voordat ze worden vernietigd. De totale sanering is tevens uitgevoerd en gedekt conform de BRL SIKB904 richtlijnen.

VOORZICHTIG TE WERK

Grootste uitdaging in het project was om de tanks, voor zover mogelijk, heelhuids op de transportwagen te krijgen. Geen probleem echter voor Van Dijk, die al sinds de jaren 80 van vorige eeuw bodemsaneringsprojecten uitvoert door heel Nederland.

Na de sanering is het terrein weer netjes aangevuld met schone grond en naar tevredenheid opgeleverd.

Bouwteam-Herinrichting-Buitenplaats-Vlaardingen-Van Dijk Maasland