LICHTFUNDERINGSTECHNIEK WOONWIJK SVEADAL SCHIEDAM

Vanuit de gemeente Schiedam werd schuimglas voorgeschreven in een tweetal projecten, goed voor totaal 20.000 m3. Aan de aannemer werd gevraagd om het schuimglas binnen de eisen van het besluit bodemkwaliteit te leveren. Na lang zoeken heeft Van Dijk Maasland een leverancier gevonden die binnen de Nederlandse eisen een schuimglasproduct heeft ontwikkeld. Dit product is vervolgens gecertificeerd conform BRL-9331 en hiermee vrij toepasbaar als lichtgewicht ophoogmateriaal. Met dit product, EcoBASE Schuimglas, heeft Van Dijk Maasland het straatwerk van de woonwijk een halve meter duurzaam en circulair zettingsarm opgehoogd, waarbij het pakket schuimglas tevens dient als waterberging. Dit naar tevredenheid de gemeente Schiedam en de bewoners.

In totaal is er 20.000 m3 schuimglas verwerkt, verdeeld over twee projecten over een oppervlak van 50.000 m2, wat het tot een van onze grotere ophogings- en lichtfunderingsprojecten maakt.

 

“PROBLEEM IS DAT MENSEN NIET MEER NORMAAL DE WONING IN KUNNEN VANWEGE DE VERZAKKINGEN. GELUKKIG ZIJN WIJ GOED IN HET OPHOGEN VAN SLAPPE BODEM. WE GEBRUIKEN HIERVOOR HET LICHGEWICHT GLASSCHUIM.”

JOHN VALSTAR – UITVOERDER VAN DIJK MAASLAND

FOCUS

  • Het EcoBASE is (als enige product op de markt) BBK-gecertificeerd, waardoor het overal vrij toepasbaar is
  • Schuimglas is lichtgewicht: 220 kg/m3
  • Schuimglas is een granulair materiaal wat zich eenvoudig laat verwerken
  • Schuimglas is door 30% holle ruimte geschikt als waterberging
  • Schuimglas is gemaakt van gerecycled glas. 

VOLLEDIG RECYCLEBAAR SCHUIMGLAS

De ideale eigenschap van schuimglas is dat het lichtgewicht is, met een dichtheid van 220 kg/m3. Dit maakt het een uitstekende keuze voor het lichtgewicht funderen en ophogen, in combinatie met waterberging, terwijl het bestaat uit secundaire grondstoffen en na gebruik ook recyclebaar is. In vergelijking met alternatieven zoals schuimbeton (500 kg/m3) en EPS (50 kg/m3), biedt schuimglas een duurzaam alternatief met een zeer lage MKI (MKI-waarde € 5,67).

Bouwteam-Herinrichting-Buitenplaats-Vlaardingen-Van Dijk Maasland

HERINRICHTEN & ZETTINGSARM OPHOGEN

m2 verhardingen

m3 EcoBASE Schuimglas lichtgewicht ophoging en waterberging

m1 PP infiltratieriool