KELDERBOUW EN FUNDERINGSHERSTEL ESSENWEG 50 ROTTERDAM

Dit bijzondere funderingsherstelproject zorgt voor 80 m2 extra leefruimte na ultradiepe bodemsanering (-4 NAP) met de inzet van risicobeperkende VDM Vijzelpalen. De woning is gedurende het proces 100% bewoonbaar gebleven.

Op basis van een aanbesteding (georganiseerd door een adviesbureau) is dit project onder concurrentie gegund aan Van Dijk. De extra maatregel om risicobeperkende VDM Vijzelpalen in te zetten, gaf de doorslag.

“DE WONING IS GEDURENDE HET PROCES 100% BEWOONBAAR GEBLEVEN.”

R. VAN DER WEL – PROJECTLEIDER VAN DIJK MAASLAND

FOCUS

 • Risicobeperking
 • Extra draagvermogen tijdens funderingsherstel d.m.v. toepassing VDM-Vijzelpalen
 • Nieuwe betonnen plaatvloerconstructie
 • Isolatie en vloerverwarming
 • Extra leefruimte
 • In tact houden van bestaande kelder
 • Realisatie nieuwe kelder (5,8 x 11,7 m binnenmaat)
 • Treffen verkeersmaatregelen t.b.v. toegankelijk houden woning
 • Informeren omwonenden
 • Mix van expertises (funderingsherstel, realisatie kelder, betonbouw, timmerwerkzaamheden)
VERZWAKTE FUNDERING
De vrijstaande woning in Rotterdam (bouwjaar 1870) was plaatselijk verzakt. Na uitgraven van de grond tot wel 4 meter onder het NAP, bleek dat een houten funderingspaal gebroken was. Dit zorgde in ernstige mate voor een verzwakte fundering.
RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN
De VDM-vijzelpalen, geperst vlak naast de bestaande funderingspalen (en op dezelfde diepte), zorgen voor extra draagvermogen tijdens het funderingsherstel. Er werd namelijk zo diep gegraven, zelfs onder het bodemwaterpeil, dat risicobeperking zeer wenselijk was.
Funderingsherstel-Essenweg-50-Rotterdam-Van Dijk Maasland 3

KLANTTEVREDENHEID

 • WERKHOUDING WERKNEMERS : 8
 • INLEVINGSVERMOGEN EN AANPAK: 8
 • COMMUNICATIE: 7
 • OPLOSSINGSGERICHT VERMOGEN : 8
 • MINIMALISEREN HINDERBELEVING : 8
 • KWALITEIT OPGELEVERD WERK : 8

ZOU U VAN DIJK MAASLAND AANBEVELEN?

“Ja, zeker. Prettig bedrijf.”

“DE SERVICEGERICHTHEID VAN DE WERKNEMERS EN DE ORDE EN NETHEID VAN HET WERKTERREIN GEEF IK EEN 8”

DE BEWONER
VDM-VIJZELPALEN EN PLAATVLOER
Uiteindelijk zijn er 20 VDM Vijzelpalen in de nieuwe betonnen plaatvloerconstructie aangebracht, die zorgen dat de fundering weer ijzersterk is.

80M2 EXTRA LEEFRUIMTE
Op de nieuwe plaatvloer is de keldervloer gesitueerd, wat betekent dat er 80m2 extra leefruimte is. Compleet geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming.

Funderingsherstel-Essenweg-50-Rotterdam-Van Dijk Maasland 4

FEITEN ALS EEN DIJK

 • Realisatie kelder en funderingsherstel vrijstaande woning
 • Bodemsanering (-4 NAP)
 • 20 VDM-vijzelpalen
 • 80 m2 extra leefruimte
 • 1 plaatvloer
BESTAANDE KELDER IN TACT & REALISATIE DOORGANG
Bijzonder aan dit project is het in tact houden van de bestaande kelder die zich onder de aanbouw van de woning bevond. Deze was “zelfstandig” gefundeerd – dus er moest in ernstige mate rekening gehouden worden met het niet schaden van de bestaande kelder. Dit is met de nodige maatregelen gelukt. En is er een doorgang vanuit de bestaande naar de nieuwe kelder, ook door Van Dijk Maasland, gerealiseerd.
VERKEERSMAATREGELEN IN KRAPPE TOEGANGSWEG
Van Dijk zou Van Dijk niet zijn als het niet verder zou denken dan het funderingsherstel alleen. Daarom zijn er extra verkeersmaatregelen getroffen in de wijk om de woning goed toegankelijk te maken (de woning is gesitueerd in een nogal krappe eenrichtings-straat). Ook zijn omwonenden regelmatig geïnformeerd over de werkzaamheden om de verwachtingen zo goed mogelijk te managen.

Funderingsherstel-Essenweg-50-Rotterdam-Van Dijk Maasland 5

VDM VIJZELPALEN

BODEMSANERING (-4NAP)

BOUWJAAR WONING

NIEUWE KELDER