FUNDERINGSHERSTEL HERLAER- EN AGNIESESTRAAT 37 – 43 ROTTERDAM

Funderingsherstel bij 6 panden in Rotterdam, waarbij Van Dijk een creatieve fasering/oplossing heeft bedacht voor het tijdelijk uit- en terugverhuizen van de bergingen op de projectlocatie zelf. De woningen vanaf de 1e etage zijn gedurende het hele project bewoond gebleven.
Grootste uitdaging binnen het project: Het toegankelijk houden van de hoofdentree voor de bovengelegen appartementen. Maar door slim te werken, is de entree continu bereikbaar geweest.

“DE GROOTSTE UITDAGING WAS HET TOEGANKELIJK HOUDEN VAN DE HOOFDENTREE VOOR DE BOVENGELEGEN APPARTEMENTEN.”

R. VAN DER WEL – PROJECTLEIDER VAN DIJK MAASLAND

FOCUS

  • Funderingsherstel 6 panden (19 woningen)
  • Woningen bewoonbaar houden vanaf 1e etage (16 woningen)
  • Opdrachtgever Havensteder Rotterdam
  • Ontwerp & uitvoering
  • Realisatie souterrains & 13 bergingen
  • Toegankelijk houden hoofdentree
  • Hinder minimaliseren
  • Intensief samenwerken met bewoners
  • Realisatie tijdelijke bergingen
  • Kwaliteit leveren
ONTWERP VOOR FUNDERING EN SOUTERRAINS
Het funderingsherstel is uitgevoerd in opdracht van Havensteder. Van Dijk Maasland was verantwoordelijk voor zowel het ontwerp van de nieuwe fundering en souterrains, als voor de gehele uitvoering. Havensteder leverde het bouwkundig ontwerp aan.

In totaal zijn er nu 100 VDM Vijzelpalen die samen met een betonvloer de 6 panden weer van een stevige fundatie voorzien.

PANDEN

WONINGEN

BERGINGEN

VDM VIJZELPALEN

CREATIEVE FASERING
Met de fasering van dit project moest creatief worden omgegaan. Dit omdat er één begane grondwoning heeft gediend als opslag voor de spullen afkomstig uit zes bergingen. In die woning heeft Van Dijk tijdelijke bergingen getimmerd. Vervolgens zijn de oude bergingen gesloopt en is gelijktijdig funderingsherstel uitgevoerd bij de andere twee beganegrond woningen. Toen zijn nieuwe bergingen gemaakt en is de opslagwoning weer leeggehaald, waarna ook daar funderingsherstel is uitgevoerd. De spullen uit de 7 overgebleven bergingen hebben de bewoners/eigenaren tijdelijk elders ondergebracht.
FUNDERINGSHERSTEL 19 WONINGEN
In totaal betrof dit project 19 woningen waarvan 3 op de begane grond en 13 bergingen. De bewoners van de begane grondwoningen werden tijdelijk ondergebracht in logeerwoningen van Havensteder.
Vijzelpaal-in-muur-Herlaer-en-Agniestraat-37-43-Rotterdam-Van-Dijk-Maasland 5