BOUW- EN WOONRIJP MAKEN VLAARDINGS GELUK III

Vlaardings Geluk is een nieuwbouwwijk waar Van Dijk sinds 2011 hoofdaannemer is voor het bouw- en woonrijp maken voor gemeente Vlaardingen en nieuwbouwer ERA Contour. Na het bouw- en woonrijp maken van onder andere fase I en II, aan Van Dijk wederom de eer om de bouw- en woonrijpfase III te realiseren en zorg te dragen voor het aanbrengen van een schanskorfwand, vlonders en schuttingen voor de waterwoningen.
Op basis van het ontwerp van de architect heeft Van Dijk het project naar volle tevredenheid uitge-engineerd en uitgevoerd.

“ONZE KRACHT IS DAT WE WAARDE TOEVOEGEN VAN ONTWERP TOT REALISATIE.”

R. VAN DER HOUVEN – WERKVOORBEREIDER VAN DIJK MAASLAND

FOCUS

 • Ontzorgen van gemeente Vlaardingen en ERA Contour
 • Coördinatie stakeholders
 • Bouwrijp maken
 • Woonrijp maken
 • Aanbrengen schanskorven waterwoningen
 • Tuinaanleg waterwoningen
 • Engineering & Construct
 • Bouwput graven
 • Aanleg riolering en huisaansluitingen
 • Aanbrengen waterleidingen en bouwkabels
 • Aanleg bouwweg
 • Heien palen t.b.v. waterwoningen
 • Schanskorven, vlonders en schuttingen realiseren
 • Realisatie bestrating, parkeervakken
 • Plaatsen terrazzo bloembakken van Tomaello
 • Aanleg groenvakken met beplanting
ONTWERP VOOR FUNDERING EN SOUTERRAINS
In opdracht van gemeente Vlaardingen en ERA Contour realiseerde Van Dijk meerdere projecten in de Babberspolder. Zoals: het bouw- en woonrijp maken van Vlaardings Geluk I, II en III, het bouw- en woonrijp maken van het winkelcentrum, bouw- en woonrijp maken van de woontoren van Waterweg Wonen, het aanbrengen van een bergingsriool voor Waterweg Wonen en het scholencomplex.
BWRM-Vlaardingsgeluk-III-Vlaardingen-Van Dijk Maasland 4
BWRM-Vlaardingsgeluk-III-Vlaardingen-Van Dijk Maasland 5
BOUWRIJP MAKEN NA SLOOP FLATGEBOUW

Na de sloop van een flatgebouw heeft Van Dijk voor gemeente Vlaardingen opruimwerkzaamheden en grondwerkzaamheden verricht zoals het ophogen van het terrein, het verwijderen van de bestaande verhardingen en het verwijderen van de bestaande riolering. Naast de opruimwerkzaamheden is het nieuwe hoofdriool aangelegd met aansluiting voor de toekomstige woningen.

Vervolgens zijn bouwputten ontgraven, waterleidingen en bouwkabels aangebracht en is de grond voor bergingen uitgegraven. Verder is de bouwplaatsinrichting verzorgd, zoals de opstelplaats voor silo’s en tot slot is er een bouwweg aangebracht.

M2 BOUWWEG

M2 BOUWPUT

BERGINGEN

M1 SCHANSKORF

“ER IS ALTIJD EEN FIJNE SAMENWERKING GEWEEST IN DE UITVOERING VAN DIT PROJECT.”

R. VAN DER HOUVEN – WERKVOORBEREIDER VAN DIJK MAASLAND
WOONRIJP MAKEN VOOR ERA CONTOUR
Na de bouwrijpfase, heeft Van Dijk voor ERA Contour het gebied woonrijp gemaakt.
Huisaansluitingen zijn gerealiseerd, waarna er aandacht is gegeven aan de uitstraling van de wijk.

Rond de woningen is het straatwerk en zijn de trottoirs aangebracht, en aan de achterzijde van woningen zijn parkeerplaatsen gerealiseerd. Het aangebrachte groen in de wijk zorgt uiteindelijk voor een frisse uitstraling.

UITSTRALING DOOR TERRAZZO EN SCHANSKORVEN
Voor diverse woningen heeft Van Dijk Terrazzo bloembakken van Tomaello geplaatst.
De waterwoningen zijn voorzien van een keermuur met schanskorven. Ook zijn er bij deze woningen houten vlonders en schuttingen aangebracht.
Bouw-woonijpmaken-Vlaardingsgeluk-3-Vlaardingen-vAN dIJK MAASLAND
Bouw-woonijpmaken-Vlaardingsgeluk-3-Vlaardingen-vAN dIJK MAASLAND 2

FEITEN ALS EEN DIJK

REALISATIE SCHANSKORVEN

 • Engineering & Construct schanskorven en tuinaanleg waterwoningen
 • Afdammen sloot
 • Heien stalen buispalen
 • Prefab betonnen balken realiseren op de werf
 • Betonnen balken plaatsen (met telekraan)
 • Staalconstructie aanbrengen
 • Trappetjes, vlonders en schanskorven bevestigen aan staalconstructie
 • Realisatie schuttingen
 • 27 maanden uitvoeringstijd (totale project)