HERINRICHTING VOORPLEIN ERASMUS

Het voorplein van het Erasmus MC in Rotterdam is door Van Dijk Maasland heringericht. Een entree met allure moest het worden, wat zeker is gelukt!

Een uitdagend werk vanwege de vele partijen die ter plaatste aan het werk waren én omdat het te allen tijde toegankelijk houden van de entree voor de spoedeisende hulp en de bezoekers van het ziekenhuis een vereiste was.

Met de nodige communicatie is dit goed gemanaged en hebben de bezoekers hiervan minimale hinder ondervonden.

In een voortraject hebben onze zusterondernemingen Tomaello B.V. en Eterno Minerals of the World de entree voorzien van een prefab watertafel, trappen van terrazzo (Tomaello) en inpandig gestorte terrazzo vloeren (Eterno).

Op basis van een EMVI-aanbesteding met RAW-bestek heeft Van Dijk de opdracht aangenomen (goede prijs-/kwaliteitsverhouding).

“ZEER KORTE LIJNEN, PRAGMATISCH EN WEDERZIJDS BEGRIP.”

DIRECTIEVOERDER ERASMUS MC

FOCUS

 • Realiseren entree met allure
 • Medisch centrum welke gedeeltelijk in gebruik is
 • Uitvoeren raakvlakken management met aangrenzend gemeentelijk deel
 • Technische en organisatorische samenwerking met gemeente Rotterdam
 • Extra aandacht en maatregelen op het gebied van bereikbaarheid en faseringen
 • Garanderen continuïteit bedrijfsvoering medisch centrum
 • Waarborgen toegankelijkheid van de spoedeisende hulp (SEH)
 • Gelijktijdige inhuizing van nieuwbouwdeel West
 • Tot minimum beperken van overlast voor patiënten, medewerkers en omwonenden
MINIMALE HINDERBELEVING
De grootste uitdaging binnen dit project was de afstemming met derden om het ziekenhuis goed bereikbaar te houden. Gelukkig is Van Dijk gewend mee te bewegen met de belangen van derden. Dit resulteerde erin dat het werk in 12 fases werd opgedeeld, zodat de bereikbaarheid van de entree voor ambulances, brandweer en bezoekers gewaarborgd bleef. Ook werd er veel gewerkt door andere bouwbedrijven, maar door met regelmaat te communiceren zijn de onderlinge verwachtingen gemanaged.
Herinrichting-buitenruimte-Erasmus-MC-Rotterdam-Van Dijk Maasland

M2 GEBAKKEN STRAATSTENEN

M2 NATUURSTEEN

PROJECTFASEN

MND UITVOERINGSTERMIJN

TEAMLEIDER PROJECTEN
M.A. SMIT

“De werkzaamheden zijn op een vakkundige, regelmatige wijze en naar volle tevredenheid uitgevoerd, binnen de gestelde termijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat de inspanning om de bereikbaarheid van het ziekenhuis te waarborgen en de afstemming met de diverse partijen ervoor heeft gezorgd dat hinderbeleving voor de bezoekers nihil was.”

OMGEVINGSTEVREDENHEID

 • RISICOBEHEERSING : 8
 • BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID: 8
 • BEPERKEN HINDER: 8
 • COMMUNICATIE: 8
 • AFHANDELING KLACHTEN EN MELDINGEN: 8
 • SAMENWERKING EN IMAGO: 8
 • KWALITEIT WERKZAAMHEDEN: 8
 • NAKOMEN EMVI BELOFTEN: 8
 • COÖRDINATIE DERDEN: 8
TAXI steentjes Herinrichting-buitenruimte-Erasmus-MC-Rotterdam-Van-Dijk-Maasland

FEITEN ALS EEN DIJK

 • Beste score ‘Plan van aanpak’
 • Gedurende gehele uitvoeringsfase alle toegangen bereikbaar gehouden
 • Veiligheid en doorgang inhuizing nieuwbouwdeel West gerealiseerd
 • Constructieve en efficiënte samenwerking met gemeente
 • Aanvragen en verkrijgen van benodigde vergunningen
 • Coördinatie werkzaamheden derden
 • Uitvoeren saneringswerkzaamheden
 • Aanbrengen openbare verlichting inclusief bekabeling
 • Uitvoeren omgevingsmanagement
 • Uitvoeren van plantwerkzaamheden