INNOVATIEPARTNERSCHAP KADE 2.020 AMSTERDAM

Op een innovatieve manier samenwerken aan het herstel van de kademuren in Amsterdam. Dat is waar Van Dijk Maasland zich, onder de hoed van CMD Civiele Werken, met Kade 2.020 mee bezig houdt, en met succes! In 2020 werd het pilotproject Innovatiepartnerschap Kademuren aan de Lijnbaansgracht opgetuigd, waarbij hinderbeperking én boombehoud belangrijke doelen zijn. Door middel van de EZ-flow, een innovatieve techniek, is de kademuur aan de Lijnbaansgracht inmiddels vervangen, met zo min mogelijk hinderbeleving voor de omgeving én met volledig behoud van de monumentale bomen.

 

Gemeente Amsterdam kijkt met het Innovatiepartnerschap Kademuren terug op een belangrijke eerste stap in het toekomstgericht maken van de kades in de binnenstad.
Kade 2.020 heeft zelfs een publieksprijs ontvangen. Komende jaren hoopt Kade 2.020 ook andere kades te kunnen vernieuwen met de omgekeerde L-wand, de EZ-flow.

Kade 2.020 bestaat uit Sweco, Combinatie Midden Delfland Civiele Werken (waaronder Van Dijk Maasland valt), Koninklijke Oosterhof Holman en Strackee Bouwadviesbureau.

“DE METHODE WERKT NU SUPER. OOK HET VERWACHTE BOOMBEHOUD MET DEZE METHODE WORDT HELEMAAL WAARGEMAAKT.”

PROJECTMANAGER IPK MARTIN VAN DER BERG – KADE 2.020

FOCUS: INNOVATIEF KADEHERSTEL MET MINIMALE HINDERBELEVING

  • Een overlastbeperkend systeem toepassen: EZ-flow
  • Duurzame kadeconstructie (die minimaal 100 jaar goed blijft)
  • Authentieke uitstraling blijft behouden
  • Behoud van bomen
  • Toegankelijkheid van de kade voor het verkeer gegarandeerd tijdens de uitvoering
  • Minder hinderbeleving doordat we werken vanaf water
  • Snel werken (=snel weer weg) door gebruik van prefab materiaal
  • Minimaal risico door trillingen (we hoeven niet te heien)
  • Lees hier meer voordelen de EZ-flow

INNOVATIEF SAMENWERKEN AAN BOOMBEHOUD

“In feite heeft Kade 2.020 het ontwerp van een traditionele kade met een-L-wand omgedraaid. De betonnen vloer van de constructie staat nu niet in de grond landinwaarts richting de huizen, maar in het water richting de gracht. Daardoor heb je veel minder impact op de bereikbaarheid van de kade, je hoeft niet aan de kabels en leidingen in de kade te komen, en je kunt ook de meeste bomen aan de kade behouden.” (Quirijn de Rijke, technisch manager gemeente Amsterdam – artikel: ‘Dit triggert je als techneut’)

CONTINU OPTIMALISEREN

Kade 2.020 past al haar beschikbare kennis toe om continu het proces tijdens de uitvoering te optimaliseren. Zo wordt er contiu gemonitord ‘on the job’ en vinden er onderzoeken plaats hoe het vernieuwingsproces nog beter en sneller kan. 

kademuur Amsterdam Lijnbaansgracht

SUCCES LIGT IN DE MANIER VAN SAMENWERKEN

In een onlangs verschenen artikel op de website van Aan de Amsterdamse grachten is projectmanager IPK Martin van den Berg aan het woord over het traject Innovatiepartnerschap Kademuren. Hierin roemt hij de intensieve en innovatieve manier van samenwerken van de drie marktpartijen, waardoor de kademuren in dit pilotproject bijna allemaal binnen de gestelde tijd zijn vervangen.

‘Ondanks de obstakels die we tegenkwamen, ging het over het algemeen heel voorspoedig’, zegt Martin. ‘Bij Kade 2.020 zijn ze wat later begonnen en hebben ze het werk wat vaker even stilgelegd om goed te kunnen evalueren hoe het ging en wat mogelijke verbeterpunten waren. Maar de methode werkt nu super. Ook het verwachte boombehoud met deze methode wordt helemaal waargemaakt.” Lees hier het volledige artikel.